Lapset hyppäävät penkiltä maahan.

Aikuinen – varo liikkuvia ja leikkiviä lapsia!

Siilinjärven varhaiskasvatuksessa arjen liikkumista lisätään useamman toimialan yhteistyöllä. Muutos lähtee asenteista ja pienistä toimintakulttuurin muutoksista.

Potkumopot, potkupyörät ja mahalaudat huristelevat päiväkotien käytäville teipatuilla radoilla. Toisessa tilassa on pätkä kiipeilyseinää. Lasten mukana kotiin reissaa pussukka, josta löytyy hyppynaruja ja pieniä palloja sekä liikuntapäiväkirjana toimiva vihko.

Touhujen taustalla on Siilinjärven varhaiskasvatuksen ja liikuntatoimen yhteistyönä syntynyt Liikkuva varhaiskasvatus -hanke. Sen tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa liikkuminen on osa arjen puuhia.

– Tärkeintä on asenne. Liikunta ei vaadi suuria tiloja tai halleja. Liikkua voi joka paikassa, varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen sanoo.

Toiminnan kehittämiseksi Hyvärinen ja liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen kokosivat liikuntatyöryhmän. Mukana on liikuntavastaava jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä, perhepäivähoitajien edustaja sekä sosiaali- ja terveyspuolella toimiva hyvinvointikoordinaattori, joka on myös hankkeen ohjausryhmässä.

Hyvärisellä oli hyviä kokemuksia hallintokuntien kumppanuudesta jo edellisestä työpaikastaan Iisalmessa.

– Tultuani tänne rupesin kyselemään Timolta voitaisko olla kavereita ja tehdä yhteistyötä, hän naurahtaa.

Liikkeelle pienin askelin

Päiväkoteja Siilinjärvellä on 11, perhepäivähoitajia 25 ja varhaiskasvatushenkilöstöä yhteensä 250. Päiväkotien ja perhepäivähoidon nykytila kartoitettiin osana Pienten askelten koulutusta. Esimiehet olivat mukana tekemässä analyysia ja kirjasivat ylös kehittämiskohteet.

– Jokainen yksikkö valitsi yhden kehitettävän asian, esimerkiksi sen että ulkona vedetään joka päivä jokin ulkoleikki.

Lähtötilanne oli kirjava niin yksiköiden kuin ryhmienkin tasolla. Jossain ryhmässä liikuttiin paljonkin ja käytiin joka päivä metsässä, toisessa porukassa oltiin vasta heräilemässä arkiliikuntaan.

– Yhtenä tavoitteena on, että lapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet liikkumiseen niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossakin, Hyvärinen sanoo.

Seuratoimijat ja yläkoulu mukana

Liikuntatoimi pitää huolta, että päiväkodeilla on liikuntamahdollisuuksia lähellä omaa taloa. Tilapalvelu auttaa kalusteiden asentamisessa.

– Hankaliksi koettuja sisätiloja on parannettu esimerkiksi kiipeilyseinällä, teippauksilla, hyppynaruilla ja pieniin tiloihin sopivilla sählyvälineillä, Timo Hyötyläinen kuvailee.

Ideoita liikkumiseen pienissä tiloissa on tarjolla myös koko varhaiskasvatushenkilöstön koulutuspäivässä keväällä.

– Koulutusten järjestämisessä teemme tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon Liikunnan kanssa ja hyödynnämme heidän kontaktejaan.

Viime syksynä liikuntatoimi ponnisti Ahmon urheilukentälle varhaiskasvatuksen olympialaiset. Seuratoimijat ja yläkoululaiset vetivät 1200 lapselle saappaanheittoa, tasapainorataa, pesäpallon lyöntiä, juoksua ja muita hauskoja lajeja.

Tyytyväisiä olivat niin lapset, nuoret kuin henkilökuntakin.

– Mieleen jäi se kuinka iloisella ilmeellä kaikki olivat liikkeellä. Nuoret vetivät homman todella hyvin. Yläkoulun rehtori kommentoi, että juuri tällaista yhteistyötä haluaisimme tehdä, Hyötyläinen iloitsee.

Perheillä on ollut mahdollisuus tutustua maksutta liikuntaseurojen tarjontaan. Kerran viikossa järjestettävissä perheliikuntapäivissä on esitelty esimerkiksi kamppailulajeja, golfia ja jalkapalloa.

– Yhteensä kävijöitä oli viime vuonna noin 700. Siilinjärvi imee lapsiperheitä, ja tätä kautta uudetkin tulokkaat ovat päässeet tutustumaan mahdollisuuksiin, Timo Hyötyläinen kertoo.

Lasten tarpeet edellä

Arkiliikunta lisääntyy, kun lapsille annetaan lupa touhuta. Useassa yksikössä on uudistettu ulkosäännöt. Kieltämisen sijaan pohdittiin, mitä pihalla saa tehdä.

– Monet ovat havahtuneet kysymään, että minkäs takia minä kiellän juoksemisen, vaikkei tässä ole mitään vaaraa, Sinikka Hyvärinen kuvailee.

Toisen päiväkodin ovessa on lappu aikuisille: ”Varo liikkuvia ja leikkiviä lapsia!”

Ihmiset ovat kokeneet, että kun oman asenteen saa käännettyä, uusi toimintatapa tuo työhön helpotusta. Oivalluksia on syntynyt myös asennemuutoksen tarpeesta, jotta oma liikkumattomuus ei siirry lapsille.

Hyvärinen ihastelee kehitystyön kentälle tuomaa iloa ja mielihyvää. Yksi onnistumisen avain on ollut esimiesten sitoutuminen.

– Kaikki yksiköt velvoitettiin lähtemään mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Velvoitus toimi positiivisena potkuna.

Keväällä 2019 alkanut hankerahoitus päättyi vuoden lopussa. Helmikuussa selviää jatkohankkeen kohtalo.

– Liikuntatyöryhmä jatkaa joka tapauksessa toimintaansa, varhaiskasvatuksen olympialaiset on mahdollista järjestää perusrahoituksella, yksiköiden määrärahoista osa korvamerkitään kalliimpien välineiden hankkimiseen ja liikunta huomioidaan koulutuksissa, Sinikka Hyvärinen sanoo tyytyväisenä.