Tietojen päivitys

"*" näyttää pakolliset kentät

Päivitän yksikön tietoja / Jag uppdaterar enhetens uppgifter

Varhaiskasvatusyksiköt: ilmoita tässä kentässä toimipisteiden (=päiväkotien) määrä. Erillistä esiopetusryhmää, kerhoa, leikkitoimintaa, perhepäivähoitoa tai yksikköä ei lasketa omaksi yksiköksi. Kuntatasoiset toimijat: ilmoita tässä kuntasi varhaiskasvatusyksiköiden määrä kokonaisuudessaan (kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatusyksiköt). Enheter för småbarnspedagogik: ange antalet verksamhetsställen (=daghem) i detta fält. Enskilda förskoleundervisningsgrupper, klubbar, lekverksamhet, familjedagvård eller enheter räknas inte som en egen enhet. Aktörer på kommunnivå: ange här det totala antalet enheter för småbarnspedagogik i din kommun (kommunala och privata enheter för småbarnspedagogik).
Kirjoita tähän kenttään myös yksikköönne kuuluvien toimipisteiden nimet. Ange även namnen på de verksamhetsställen som hör till er enhet här.

Lisätiedot / Ytterligare information

Yhteystiedot / Kontaktinformation

Huom! Johtaja/esimies ei voi olla sama kuin yhteyshenkilö. Obs! Chefen kan inte vara samma person som kontaktpersonen.
Huom! Johtaja/esimies ei voi olla sama kuin yhteyshenkilö. Obs! Chefen kan inte vara samma person som kontaktpersonen.
Nämä mahdolliset lisäyhteyshenkilöt tulevat saamaan ohjelmaan liittyvää viestintää muiden ilmoitettujen yhteyshenkilöiden lisäksi, ilmoita tähän sähköpostiosoite tai osoitteet erotettuna pilkulla. / Förutom de huvudsakliga kontaktpersonerna kommer dessa eventuella ytterligare kontaktpersoner också att få information om programmet, ange e-postadressen eller adresserna åtskilda med kommatecken här.
Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti*