Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan vakiinnuttamisen -vaiheessa peilataan tehtyä kehitystyötä ja pohditaan, miten oman yksikön toimintakulttuuri on muuttunut. Yksiköitä kannustetaan tekemään oma hyvä työnsä näkyväksi huoltajille ja muille varhaiskasvatusyksiköille.

Kukkumaen paivakoti metsassa

Aktiivisen toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuu yksiköissä myös vakiinnuttamisvaiheen jälkeen. Säännöllinen nykytilan arviointi auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Haluatko jakaa ohjelmapolun aikana nousseen ideasi? Jaa oma liikkumisvinkkisi tai hyvä käytäntö muille!

Onko sinulla idea, jonka haluaisit jakaa muillekin?

Lähetä ideasi

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on maksuton työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

 

Nykytilan arviointi on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

 1. Toiminnan toteuttaminen
 2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
 4. Lapsen osallisuus
 5. Piha ja tilat
 6. Liikuntavälineet
 7. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
 8. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Mikäli yksikköönne kuuluu useampia toimipisteitä, jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät nykytilan arvioinnin tiimeittäin.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta
 • Täytettyänne saatte yhteenvedon vastauksistanne.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.

Uusia ideoita liikkumiseen