Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan vakiinnuttamisen -vaiheessa peilataan tehtyä kehitystyötä ja pohditaan, miten oman yksikön toimintakulttuuri on muuttunut. Yksiköitä kannustetaan tekemään oma hyvä työnsä näkyväksi huoltajille ja muille varhaiskasvatusyksiköille.

Kukkumaen paivakoti metsassa

Seuraavia kysymyksiä voi hyödyntää oman toimintakulttuurin muutosta pohdittaessa:

  • Millaisia konkreettisia muutoksia yksikössänne on tapahtunut Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan mukaan lähtemisen myötä?
  • Missä olette onnistuneet parhaiten?
  • Mikä on ollut haastavinta kehitystyössä?
  • Miten olette tehneet tai aiotte tehdä näkyväksi tekemäänne kehitystyötä?
  • Miten varmistatte hyvien käytänteiden ja toiminnan jatkuvuuden yksikössänne?

Aktiivisen toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuu yksiköissä myös vakiinnuttamisvaiheen jälkeen. Säännöllinen Nykytilan arviointi auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Nykytilan arviointiin

 

Kannustamme teitä jakamaan ohjelmapolun aikana nousseet ideat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ideapankkiin. Täten voit jakaa oman liikkumisvinkkisi tai hyvän käytännön myös muille!

Onko sinulla idea, jonka haluaisit jakaa muillekin?

Lähetä ideasi

Uusia ideoita liikkumiseen