Etablering av verksamheten

Under etableringsfasen reflekterar man kring utvecklingsarbetet som utförts och hur verksamhetskulturen i den egna enheten har förändrats. Enheterna uppmuntras till att göra sitt eget goda arbete synligt för vårdnadshavarna och andra enheter inom småbarnspedagogiken.

Kukkumaen paivakoti metsassa

Följande frågor kan utnyttjas då ni funderar på hur den egna kulturen här förändrats:

  • Vilka konkreta förändringar har ägt rum i er enhet som ett resultat av att ni är med i programmet?
  • Var har ni varit mest framgångsrika?
  • Vad har varit den mest utmanande?
  • Hur har ni synliggjort eller planerar ni att synliggöra det utförda utvecklingsarbetet?
  • Hur säkerställer ni kontinuiteten av god praxis och verksamhet på er enhet?

Utvecklingen och upprätthållandet av den aktiva verksamhetskulturen fortsätter vid enheten även efter etableringsfasen. En regelbunden Bedömning av nuläget hjälper till att välja rätt utvecklingsområden.

Bedömning av nuläget verktyget

 

Vi uppmuntrar er till att dela med er idéer som dykt upp under programmets steg idébanken. På så sätt kan ni dela ert eget tips eller god praxis med andra!

Har du en idé som du vill dela med dig?

Skicka din idé