Verktyg

På denna sida finns verktyg som stöder verksamheten inom programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Verktygen kan hjälp till med planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Verktygen förstärker också barnens delaktighet.

Lapsi vetää köyttä.

Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget för småbarnspedagogiken är ett verktyg för enheter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten. Verktyget hjälper enheterna inom småbarnspedagogik att välja rätt utvecklingsområden.

Bedömning av nuläget verktyget

Piilo-undersökningen

Piilo forskningsprojektet producerar nationellt data om  den fysiska aktiviteten hos 4–6-åriga barn och utreder faktorer som anknyter till den fysiska aktiviteten.

Piilo-verktyg