Kom med

Enheter för småbarnspedagogik, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik samt kommuner kan anmäla sig till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Enheterna som anmält sig till programmet kommer att få tillgång till verktyg och stödmaterial.

Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse -programmens registreringsstatik finns i Registrerings-Virveli.

Är er enhet med?

Anmälningsblankett till programmet Småbarnspedagogiken i rörelse

  • Enheter för småbarnspedagogiken, familjedagvård och den öppna småbarnspedagogiken kan anmäla sig till programmet.
  • Enhetens chef ansvarar alltid för att anmäla enheten.
  • Förskolegrupperna anmäler sig inte separat till programmet, utan de anmäls som en del av sin enhet. Förskolegrupper som administrativt är en del av en skola kan anmäla sig till programmet, men de syns inte i enhetsregistret.
  • Familjedagvårdarna gör anmälningarna enligt team/enhet.
  • Lekparker (öppen småbarnspedagogik) anmäler sig till programmet per regionenhet.
  • Det är inte möjligt att anmäla morgon- och eftermiddagsverksamhet till programmet.
  • Ange enhetens namn i fältet i sin helhet utan förkortningar.

  • Beslut om anmälan fattas av ledningen för kommunens småbarnspedagogik.
  • Ange namnet i anmälningsblankettens i formen xx kommuns/stads småbarnspedagogik (t.ex. Helsingfors stads småbarnspedagogik).
  • Förutom kommunens anmälan bör varje enhet själv anmäla sig. Vi hoppas att ni uppmuntrar enheterna i er kommun att anmäla sig till programmet.