För vem är progammet?

Det är naturligt för barn att vara aktiva, redan i barndomen bildas sätten och färdigheterna att röra på sig. Fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos många barn, bygger upp deras självförtroende och utvecklar deras sociala färdigheter. Småbarnspedagogerna har en viktig roll i barnens och familjernas vardag. De kan öka mängden lek och rörelse i alla barns vardag.

Programmet Småbarnspedagpgiken i rörelse har som mål att varje barn dagligen har möjlighet att röra på sig, och får uppleva glädjen i att röra på sig.

Varhaiskasvattaja näyttää tehtävää kolmelle lapselle.

För småbarnspedagoger

Programmet ger småbarnspedagoger verktyg för att öka barnens fysiska aktivitet och för att utveckla sitt eget arbete utifrån planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Programmet genomförs utgående från egna enhetens utgångspunkter, med hjälp av ideologin om små steg och modellen för kontinuerlig utveckling. Genom att registrera sig till programmet kan man också gå med i ett nationellt nätverk som ger stöd och inspiration för det egna utvecklingsarbetet.

Stödmaterial på svenska
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

För kommunerna

Programmet erbjuder konkreta steg och råd för att skapa en fysiskt aktiv inlärningsmiljö och kultur.

Det är viktigt att ha en gemensam koordination inom kommunen. Koordinatorerna i kommunen har tillgång till ett nationellt nätverk där de får stöd för sitt utvecklingsarbete. Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse koordinerar det nationella nätverket för koordinatorer. Dessutom har många regionala idrottsorganisationer egna regionala nätverk som man kan gå med i.

Idéhandbok för kommunkoordinering
Lapset pihalla lähdössä juoksuun

För daghemsföreståndare

Programmet innehåller konkreta åtgärder för att skapa en fysiskt aktiv inlärningsmiljö och kultur. Daghemsföreståndare och teamet som leder det praktiska arbetet har en viktig roll i organiseringen av verksamheten.

Personalens delaktighet förstärks genom en känsla av gemenskap, genom att ta hänsyn till hela personalen, genom programmets nya innehåll det tillför atbetet och genom att satsa på personalens välbefinnande.

Arbetsböcker
Lapset kiipeilytelineessä, toinen roikkuu pää alaspäin

För vårdnadshavare

Verksamheten ger möjligheter till nya sätt att samarbeta med familjer. När familjerna känner till rekommendationerna för fysisk aktivitet och åtgärderna för att främja fysisk aktivitet inom småbarnspedagogiken kan de också uppmuntra sina barn till att vara aktiva.

Aktiva resor och familjens gemensamma motionsstunder stöder främjandet av fysisk aktivitet. Istället för traditionella föräldrakvällar kan man ordna funktionella föräldrakvällar, idrottsevenemang för familjen och kampanjer. Föräldraföreningarna kan också stödja verksamheten genom att ordna familjekvällar och temadagar innehållande fysisk aktivitet.

Idéer för familjen