Piilo-undersökningen

Piilo forskningsprojektet producerar nationellt data om  den fysiska aktiviteten hos 4–6-åriga barn och utreder faktorer som anknyter till den fysiska aktiviteten.

Likes i Jyväskylän ammattikorkeakoulu ansvarar för Piilo-undersökningen. Forskningen samarbetar med Jyväskylä universitet och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Mera information på Piilo-sidorna som upprätthålls av Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Piilo-verktygen finns för tillfället endast på finska.

Kukkumaen paivakoti kivi

Piilo-työkalut

Tälle sivulle on koottu Piilo-tutkimushankkeessa kehitettyjä työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana sekä havainnoida lasten motorisia taitoja.

 

Motoristen taitojen laatukriteerit

Piilo-tutkimuksessa mitatut motoriset taidot ovat perustaitoja, jotka olisi hyvä hallita kouluikään mennessä. Motoristen taitojen laatukriteerit kuvaavat näiden taitojen hallintaa. Kun lapsi hallitsee kaikki laatutekijät, hän pystyy soveltamaan taitoa erilaisissa tilanteissa.

Motoristen taitojen laatukriteerit

Little DCDQ -lomake

Piilo-hankkeessa käännettiin suomeksi Little Developmental Coordination Disorder Questionnaire -mittari (Little DCDQ), joka on kehitetty tunnistamaan motorisia vaikeuksia 3–4-vuotiailla lapsilla. Little DCDQ-FI mittaria voidaan käyttää puheeksi ottamisen välineenä ja tiedon keruun apuna arvioitaessa lapsen arjessa selviytymiseen liittyviä motorisia taitoja.

Little DCDQ -lomake

Lapsen kuvallinen haastattelu

Lasten kuvallisella haastattelulla voidaan selvittää esimerkiksi lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana. Kuvallinen haastattelu perustuu Susan Harterin kehittämään kuvalliseen haastattelumalliin, jolla selvitetään lasten pätevyyden kokemuksia. Piilo-tutkimuksessa kehitettyyn kuvalliseen haastatteluun kuuluu viisi kuvittajan piirtämää kuvaparia.

Lasten kuvallinen haastattelu -työkalu

Kuvallisen haastattelun kayttöohjeet

Tutkimuksista nousseita faktoja lapsista liikkujina