Bekanta dig och utveckla

I bekantningsfasen inleds arbetet med små steg och under utvecklingsfasen skapas mer etablerad verksamhet.

Keskustan paivakoti koripallo

Bekanta dig

Bekantningsfasen inleds med att snabbt prova och genom att genomföra 1-3 steg. Stegen kan väljas på basen av de utvecklingsmål som identifierats under Bedömningen av nuläget. Ta ett så litet steg att det omedelbart ökar fysiska aktiviteten. 1-3 steg kan utföras omedelbart i samband med att man fyller i Bedömningen av nuläget eller efter det.

Utveckla

Programmets utvecklingsfas innehåller mer djupgående utveckling. Målsättningen är att skapa en mer permanent verksamhet. Utvecklingsfasen bygger på de nio huvudpunkterna i rekommendationerna för fysisk aktivitet under barndomen. Välj ut era egna utvecklingsområden från de nio huvudpunkterna i rekommendationerna för fysisk aktivitet samt utifrån Bedömningen av nuläget och diskussion inom enheten.

Under utvecklingsfasen uppmuntras enheterna att dela med sig av sin egen verksamhet som fungerat bra på sidorna nedan. Ni kan också kommentera och hitta god praxis som kan utnyttjas.

Glädje, lek och gemensamma aktiviteter

För varje del av utvecklingsfasen finns ett elektroniskt formulär för utvecklingsarbete där ni kan dela med er av de åtgärder ni genomfört. Ni kan även bifoga bilder och kommentera andras idéer. Utvecklingsfasens olika delområden grundar sig på rekommendationerna om fysisk aktivitet.

1. Fart piggar upp

Minst tre timmar fysisk aktivitet varje dag.

Fart piggar upp

2. Mot en rörlig livsstil

Familjen en viktig förebild

Mot en rörlig livsstil

Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Lyssna

Ge barnen möjlighet att påverka.

Lyssna

4. Övning ger färdighet

Mångsidighet till heders.

Övning ger färdighet

5. Miljön utmanar och underhåller

Drömmar förverkligas utomhus.

Miljön utmanar och underhåller

6. Redskap och leksaker

Uppmuntra till att pröva.

Redskap och leksaker

7. Organiserad fysisk aktivitet

Lyckan att få uppleva framgång.

Organiserad fysisk aktivitet

8. Fysisk aktivitet inom småbarnspedagogiken

9. Barnens bästa angår alla

Samarbete på alla nivåer.

Barnens bästa angår alla

Dela med er av god praxis?

Berätta er egen åtgärd!