Daghemsföreståndarens arbetsbok

Arbetsboken innehåller tips och exempel på hur man leder en aktiv vardag och fysiska aktiviteter för att de mål som ställts upp för småbarnspedagogiken ska uppnås. Arbetsboken är indelad i fem ledningshelheter: ledning av den grundläggande uppgiften, åtgärder inom ledarskapet, kompetensledning, pedagogisk ledning och samarbete med familjer och andra aktörer.

Ladda ner här