Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on maksuton työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

 

Nykytilan arviointi on jaettu kuuteen osa-alueeseen:

 1. Toiminnan organisointi
 2. Liikkumisen lisääminen
 3. Motoriset taidot ja toiminnallisuus
 4. Osallistuminen ja osallisuus
 5. Oppimisympäristöt
 6. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Mikäli yksikköönne kuuluu useampia toimipisteitä, jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät nykytilan arvioinnin tiimeittäin.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta & pdf-blankett som stöd för diskussionen
 • Täytettyänne saatte yhteenvedon vastauksistanne.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.
 • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma voi luovuttaa Nykytilan arviointien vastaukset ilman henkilötietoja esimerkiksi kuntakoordinaattorille kunnan liikunnan edistämistyön tueksi.
 • Lisätietoja yhteenvedoista tai Nykytilan arviosta sähköpostitse nykytila(a)jamk.fi.

Täytä sähköinen lomake:

Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen käytännössä

Artikkelit

Ylöjärvellä nykytilan arvioinneilla parannuksia pienin askelin

Maalis-huhtikuu on Nykytilan arviointi -työkalun täyttämisen aikaa. Kysyimme Ylöjärven kokemuksia työkalun käytöstä ja tulosten hyödyntämisestä.

Lue lisää

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seuranta

Tulokset visuaalisesta tietokannasta: Visuaalisessa tietokannassa voi selata tuloksia eri osa-alueista. Virveliin on koottu myös kuntakoosteet niistä kunnista, joista on kattavasti vastauksia. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tuloksia ei julkaista. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Tulosten tarkastelutasot Virvelissä:

 • kunta
 • AVI-alue
 • koko Suomi.

Seuranta-Virveli

 • tietokannassa on yksiköiden/tiimien kaikki vastaukset
 • tulokset on kuvattu toimintavuosittain
 • säännöllinen täyttö mahdollistaa toiminnan kehittymisen tarkastelun

Siirry Seuranta-Virveliin Avautuu uuteen ikkunaan

Seuranta-Virveli, vanha aineisto

Liikkuvan varhaiskasvatuksen Seuranta-Virveli toimintavuoteen 2022-2023 asti.

Vanha seuranta-aineisto Avautuu uuteen ikkunaan

Virvelin indeksit kuvaavat toiminnan kokonaiskehitystä

Artikkelit

NTA-indeksit kuvaavat liikkumisen edistämistä ja tiivistävät toiminnan nykytilan

Lue lisää