Työkalut

Tälle sivulle on koottu Liikkuva varhaiskasvatus-toimintaa tukevia työkaluja. Ne voivat auttaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä vahvistaa lasten osallisuutta Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa

Lapsi vetää köyttä.

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on maksuton työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

 

Nykytilan arviointi on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

 1. Toiminnan toteuttaminen
 2. Liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen
 3. Henkilökunnan osallistuminen, osaaminen ja työhyvinvointi
 4. Lapsen osallisuus
 5. Piha ja tilat
 6. Liikuntavälineet
 7. Toiminnallisuus ja motorinen kehitys
 8. Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi

Näin se toimii

Työkalua voi käyttää missä vaiheessa toimintavuotta tahansa. Suosituin ajankohta on ollut maalis–huhtikuu, jolloin arvioinnista saa parhaan hyödyn seuraavan toimintavuoden suunnitteluun. Mikäli yksikköönne kuuluu useampia toimipisteitä, jokainen toimipiste voi täyttää oman nykytilan arvioinnin. Perhepäivähoitajat täyttävät nykytilan arvioinnin tiimeittäin.

 • Nykytilan arviointi suositellaan tehtäväksi ryhmätyönä. Kootkaa keskustelun tulos lopuksi yksikön yhteiseksi näkemykseksi.
 • Voitte hyödyntää keskusteluissa pdf-lomaketta suomeksi
 • PDF-blankett som stöd för diskussionen
 • Täytettyänne saatte yhteenvedon vastauksistanne.
 • Saatte noin kuukauden kuluessa visuaalisen yhteenvedon tuloksistanne.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman seuranta

Tulokset visuaalisista tietokannoista: Visuaalisista tietokannoista voi selata tuloksia eri osa-alueista. Virveleihin on koottu myös kuntakoosteet niistä kunnista, joista on kattavasti vastauksia. Yksittäisen varhaiskasvatusyksikön tuloksia ei julkaista. Tietokannasta voi myös napata valmiita infograafeja esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomukseen.

Tulosten tarkastelutasot Virveleissä:

 • kunta
 • AVI-alue
 • koko Suomi.

Virveli

 • tietokannassa on yksikön/tiimin uusin vastaus
 • tulokset kuvaavat liikkumisen edistämisen nykytilaa

Siirry Virveliin Avautuu uuteen ikkunaan

Seuranta-Virveli

 • tietokannassa on yksiköiden/tiimien kaikki vastaukset
 • tulokset on kuvattu toimintavuosittain
 • säännöllinen täyttö mahdollistaa toiminnan kehittymisen tarkastelun

Siirry Seuranta-virveliin Avautuu uuteen ikkunaan

Piilo-työkalut

Tälle sivulle on koottu Piilo-tutkimushankkeessa kehitettyjä työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana sekä havainnoida lasten motorisia taitoja.

 

Motoristen taitojen laatukriteerit

Piilo-tutkimuksessa mitatut motoriset taidot ovat perustaitoja, jotka olisi hyvä hallita kouluikään mennessä. Motoristen taitojen laatukriteerit kuvaavat näiden taitojen hallintaa. Kun lapsi hallitsee kaikki laatutekijät, hän pystyy soveltamaan taitoa erilaisissa tilanteissa.

Motoristen taitojen laatukriteerit

Little DCDQ -lomake

Piilo-hankkeessa käännettiin suomeksi Little Developmental Coordination Disorder Questionnaire -mittari (Little DCDQ), joka on kehitetty tunnistamaan motorisia vaikeuksia 3–4-vuotiailla lapsilla. Little DCDQ-FI mittaria voidaan käyttää puheeksi ottamisen välineenä ja tiedon keruun apuna arvioitaessa lapsen arjessa selviytymiseen liittyviä motorisia taitoja.

Little DCDQ -lomake

Lapsen kuvallinen haastattelu

Lasten kuvallisella haastattelulla voidaan selvittää esimerkiksi lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana. Kuvallinen haastattelu perustuu Susan Harterin kehittämään kuvalliseen haastattelumalliin, jolla selvitetään lasten pätevyyden kokemuksia. Piilo-tutkimuksessa kehitettyyn kuvalliseen haastatteluun kuuluu viisi kuvittajan piirtämää kuvaparia.

Lasten kuvallinen haastattelu -työkalu

Kuvallisen haastattelun kayttöohjeet

Tutkimuksista nousseita faktoja lapsista liikkujina