Työkalut

Tälle sivulle on koottu Liikkuva varhaiskasvatus-toimintaa tukevia työkaluja. Ne voivat auttaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä vahvistaa lasten osallisuutta Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa

Lapsi vetää köyttä.

Nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen on maksuton työkalu ohjelmassa mukana oleville yksiköille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Arviointityökalu auttaa varhaiskasvatusyksiköitä valitsemaan oikeat kehittämiskohteet.

Nykytilan arviointi -työkalu

Piilo-tutkimus

Piilo-tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Piilo-tutkimushankkeessa kehitettyjen työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana sekä havainnoida lasten motorisia taitoja.

Piilo-työkalut