Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. Ohjelma tarjoaa työkaluja, hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on maksuton valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Ohjelman nimi oli vuoteen 2020 saakka Ilo kasvaa liikkuen.

Kukkumaen paivakoti pallot

Jokaisella lapsella tulee olla päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon

Varhaiskasvatussuunnitelma ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ohjaavat monipuoliseen liikkumiseen varhaiskasvatuspäivän aikana. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa ratkaisuja näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset kehottavat liikkumaan vähintään kolme tuntia päivässä. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapselle vähintään kaksi tuntia liikkumista päivässä. Tämä kattaa noin kaksi kolmasosaa suositusten mukaisesta liikkumisesta. Monipuolinen ja riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus sekä istumisen vähentäminen on kirjattu myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Varhaiskasvatuksen tulisi mahdollistaa lapselle vähintään kaksi tuntia liikkumista päivässä

Aktiivisen varhaiskasvatuspäivän hyödyt

 • Fyysisen aktiivisuuden määrä ja laatu ovat yhteydessä lasten hyvinvointiin.
 • Terveellinen ja liikunnallinen elämäntapa omaksutaan jo lapsuudessa.
 • Liikkuminen auttaa oppimaan ja rakentaa lasten itsetuntoa.
 • Lapsilla liikunta on tärkeää myös sosiaalisen vuorovaikutuksen vuoksi.
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät.
 • Aktiivisesta toimintakulttuurista hyötyvät sekä lapset että aikuiset.
 • Toiminta antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa tukevat esimerkiksi

 • Leikit, pelit, ulkoilu ja retkeily.
 • Liikkumisen tuominen osaksi siirtymätilanteita.
 • Tilojen muokkaaminen ja välineiden antaminen vapaaseen käyttöön.
 • Lasten ideoiden ja toiveiden kuuleminen.
 • Johdon osallisuus ja kannustaminen aktiiviseen toimintakulttuuriin.
 • Henkilöstön liikunta- ja hyvinvointiosaamisen lisääminen.
 • Toiminnalliset vanhempainillat, perheliikuntatapahtumat ja kampanjat.
 • Liikunnan merkityksen puheeksi ottaminen perheiden kanssa.
 • Aktiiviset matkat ja perheen yhteinen liikkuminen.

Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta

Liikkuvat-kokonaisuus

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma kuuluu Liikkuvat-kokonaisuuteen. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe -ohjelmat.

Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.  Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien rekisteröitymistilastot ovat tarkasteltavissa Rekisteröitymis-Virvelissä. Lisätietoja: nykytila(a)jamk.fi

 

Tarkista oletteko jo mukana