Småbarnspedagogiken i rörelse

Programmet genomförs utifrån enheternas egna utgångspunkter och förutsättningar, samt med små steg och genom att utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling. Programmet erbjuder verktyg, fungerande modeller och forskningsdata.

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett kostnadsfritt riksomfattande program för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande. Programmet lanserades 2015 och har som målsättning att varje barn dagligen ska ha möjlighet att röra på sig och uppleva glädjen i att röra på sig. Programmet hette fram till 2020 Glädje i rörelse.

Kukkumaen paivakoti pallot

Varje barn ska dagligen ha möjlighet att röra på sig och få uppleva glädjen i att röra på sig

I planen för småbarnspedagogik och rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren rekommenderas mångsidig fysisk aktivitet under dagen inom småbarnspedagogiken. Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse erbjuder lösningar för att uppnå dessa mål.

Rekommendationerna för fysisk aktivitet under de första åren uppmanar till att röra på sig minst tre timmar om dagen. I programmet Småbarnspedagogiken i rörelse har man ställt upp som mål att småbarnspedagogiken ska göra det möjligt för barnet att röra på sig minst två timmar per dag. Detta omfattar cirka två tredjedelar av den rekommenderade fysiska aktiviteten.

Småbarnspedagogiken ska göra det möjligt för barnet att röra på sig minst två timmar per dag

Fördelarna med aktiva dagar

 • Mängden och kvaliteten på fysisk aktivitet är kopplat till barns välbefinnande.
 • En hälsosam och aktiv livsstil antas redan i barndomen.
 • Fysisk aktivitet stöder inlärningen och bygger barns självkänsla.
 • För barn är fysisk aktivitet också viktigt för att utveckla sociala samspelet.
 • Delaktigheten och känslan av gemenskap ökar.
 • Både barn och vuxna drar nytta av en aktiv verksamhetskultur.
 • Verksamheten ger möjligheter till ett nytt slags samarbete med familjerna.

Verksamhet som stöder Småbarnspedagogiken i rörelse

 • Lek, spel, utomhusaktiviteter och utflykter.
 • Aktiva förflyttningar från en plats till en annan.
 • Modifiering av utrymmen och fri användning av utrustning.
 • Lyssna på barnens idéer och önskemål.
 • Ledningens delaktighet och uppmuntran till en aktiv verksamhetskultur.
 • Personalens fördjupade kunskaper om fysisk aktivitet och välbefinnande.
 • Funktionella föräldrakvällar, idrottsevenemang för familjer och kampanjer.
 • Diskussion med familjerna kring betydelsen av fysisk aktivitet.
 • Aktiva resor och motion tillsammans med familjen.

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse

Helheten i rörelse

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse hör till Helheten i rörelse. Till helheten hör programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse, Studier i rörelse, Vuxna i rörelse, Kraft i åren och Familjen i rörelse.

Helheten i rörelse främjar en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu. Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse genomförs och utvecklas i samarbete med ett brett nätverk.

Kontrollera om ni redan är med