Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget för småbarnspedagogiken är ett verktyg för enheter som deltar i programmet för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten. Verktyget hjälper enheterna inom småbarnspedagogik att välja rätt utvecklingsområden.

 

Bedömningen av nuläget är indelat i sex delområden:

 1. Organisering av verksamheten
 2. Öka fysisk aktivitet
 3. Motoriska färdigheter och funktionalitet
 4. Deltagande och delaktighet
 5. Inlärningsmiljöer
 6. Samarbete för att främja barnens fysiska aktivitet

Så här fungerar verktyget

Verktyget kan användas när som helst under verksamhetsåret. Populäraste perioden har varit mars-april, då utvärderingen är mest användbar för planeringen av nästa års verksamhet. Om enheten har fler än en verksamhetsplats kan varje verksamhetsplats göra sin egen bedömning av nuläget. Familjedagvårdare genomför utvärderingen i sina team.

 • Det rekommenderas att utföra bedömingen av nuläget som grupparbete. Sammanställ resultaten av diskussionen till enhetens gemensamma synpunkt.
 • Ni kan utnyttja PDF-blanketten som stöd för diskussionen.
 • När ni fyllt i formuläret får ni en sammanfattning av era svar.
 • Ni får en visuell sammanfattning av resultaten inom cirka en månad.
 • Kontakta nykytila(a)jamk.fi för ytterligare information.

Fyll i elektroniska blanketten:

Uppföljningen av programmet Småbarnspedagogiken i rörelse

Resultaten från de visuella databaserna: I de visuella databaserna kan man bläddra bland olika delområdens resultat. I Virveli finns också kommunsammanställningar från de kommuner som gett omfattande svar. Individuella enheters resultat publiceras inte. Från databasen kan man också ladda ner färdiga infografer som kan inkluderas i kommunens välfärdsberättelse.

Resultatgranskningsnivåer i Virveli:

 • kommun
 • RFV-region
 • hela Finland

Uppföljnings-Virveli

 • I databasen ingår enheternas/teamens alla svar
 • Resultaten har beskrivits per verksamhetsår
 • En regelbunden bedömning möjliggör granskningen av verksamhetens utveckling

Till Uppföljnings-Virveli Avautuu uuteen ikkunaan

Uppföljnings-Virveli, t.o.m. 2023

Småbarnspedagogiken i rörelse Uppföljnings-Virveli till och med verksamhetsåret 2022-2023.

Till Uppföljnings-Virveli