Programmets steg

Utvecklinsarbetet inom programmet Småbarnspedagogiken i rörelse inleds på basen av enhetens egna utgångspunkter och behov. Arbetet inleds med små steg genom att snabbt prova sig fram. Det långsiktiga målet är att skapa en fysiskt aktiv verksamhetskultur.

Lapsen käsi sininen maalista

Utvecklingsarbetet inom programmet har indelats i olika steg:

1. Registrering

Alla verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken dvs. daghem, familjedagvårdare och den öppna lekverksamhetenI samt kommuner kan delta i det kostnadsfria programmet.

Kom med!

2. Bedömning av nuläget

Bedömning av nuläget verktyget

3. Bekanta dig och utveckla

I bekantnings fasen inleds arbetet med små steg och under utvecklingsfasen skapas mer permanent verksamhet.

Bekanta dig & utveckla

4. Etablera verksamheten

Under etableringsfasen reflekterar man kring utvecklingsarbetet som utförts och hur verksamhetskulturen i den egna enheten har förändrats.

Etablera verksamheten