Småbarnspedagogiken i rörelse

Målet med programmet är att varje barn dagligen ska ha möjlighet att uppleva glädjen i att röra på sig och få tillräckligt fysisk aktivitet dagligen.

Idéer

På idésidan hittar du konkreta idéer för att förverkliga Småbarnspedagogiken i rörelse. De flesta är på finska.

Idébank på finska

Artiklar

På artiklar sidan hittar du aktuella nyheter och artiklar. De flesta är på finska.

Artiklar

Evenemang

I evenemangskalendern hittar du alla programmets evenemang.

Evenemangskalender

Har du en idé som du vill dela med dig?

Skicka din idé

Genomförandet av programmet

Bedömningen av nuläget

Bedömningen av nuläget är ett verktyg för att planera, utveckla och utvärdera verksamheten.

Bedömning av nuläget

Programmets stig

Utvecklingsarbetet inom programmet har indelats i olika steg.

Programmets stig

Programmet Småbarnspedagogiken i rörelse

Programmet har som mål att småbarnspedagogiken gör det möjligt för barnet att röra på sig minst två timmar per dag. Programmet genomförs utifrån enheternas egna utgångspunkter och förutsättningar, samt med små steg och genom att utnyttja modellen för kontinuerlig utveckling. Programmet erbjuder verktyg, fungerande modeller och forskningsdata.

Barnen hoppar

Vill du få nyaste idéerna per e-post?

Prenumerera Småbarnspedagogiken i rörelse -nyhetsbrev