Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat sekä taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa. He voivat lisätä leikkiä ja liikettä jokaisen lapsen päivään.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Varhaiskasvattaja näyttää tehtävää kolmelle lapselle.

Varhaiskasvattajille

Ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille työn tueksi työkaluja, hyviä käytäntöjä ja tutkittua tietoa lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta.

Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista, pienten askelten ideologialla sekä jatkuvan kehittämisen mallia hyödyntäen. Ilmoittautumalla ohjelmaan pääsee samalla mukaan valtakunnalliseen verkostoon, josta saa tukea ja innostusta omalle kehittämistyölle.

Ideaoppaita
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

Kunnille

Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön ja toimintakulttuurin luomiseen.

Keskeistä on, että kunnassa on yhteinen koordinaatio. Kuntakoordinaattoreiden on mahdollista päästä mukaan valtakunnalliseen verkostoon, josta saa tukea kehittämistyölle. Ohjelma koordinoi valtakunnallista koordinaattoreiden verkostoa. Lisäksi monilla Liikunnan aluejärjestöillä on omia alueellisia verkostoja, joihin kannattaa liittyä.

Kuntakoordinoinnin ideaopas
Lapset pihalla lähdössä juoksuun

Johtajille

Ohjelma tarjoaa konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön ja toimintakulttuurin luomiseen. Toiminnan organisoinnissa tärkeässä roolissa ovat johtajat ja käytännön toimintaa ohjaava tiimi.

Henkilökunnan osallisuutta vahvistavat toiminnan yhteisöllisyys, koko henkilökunnan huomiointi, ohjelman mukanaan tuomat työn uudet sisällöt sekä henkilökunnan hyvinvointiin panostaminen.

Työkirjat
Lapset kiipeilytelineessä, toinen roikkuu pää alaspäin

Huoltajille

Toiminta antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön perheiden kanssa. Kun perheet ovat tietoisia liikuntasuosituksista sekä liikkumista edistävistä toimenpiteistä, voivat hekin kannustaa lapsiaan aktiivisuuteen.

Aktiiviset matkat ja perheen yhteinen liikkuminen tukevat liikkumisen edistämistyötä. Perinteisten vanhempainiltojen sijaan voidaan järjestää toiminnallisia vanhempainiltoja, perheliikuntatapahtumia ja kampanjoita. Vanhempainyhdistykset voivat myös tukea toimintaa järjestämällä liikunnallisia perheiltoja ja teemapäiviä.

Ideoita perheille

Uusia ideoita liikkumiseen