Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma-asiakirja

Ohjelma-asiakirjassa kuvataan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteita ja toteutuksen perusperiaatteita sekä visioidaan ohjelman tulevaisuutta eri tasoilla. Julkaisussa tarkastellaan myös ohjelman perustaa kuten varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja asiakirjoja sekä pienten lasten fyysisen aktiivisuuden tieteellisiä perusteluja.

Lataa tästä