Handbok för Småbarnspedagogiken i rörelse

Den här handboken har utarbetats inom Småbarnspedagogiken i rörelsenätverkets mångprofessionella arbetsgrupp med syftet att stöda personalen inom småbarnspedagogiken i att uppnå Rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren. Boken ger redskap för att öka mängden fysisk aktivitet och utveckla en verksamhetskultur som präglas av en positiv inställning till fysisk aktivitet. Modellerna som ingår i boken har samlats från Småbarnspedagogiken i rörelse-nätverket, och de har testats i det praktiska arbetet och konstaterats fungera väl.

Ladda ner här