Miettikää yhdessä, mitä haluatte lähteä kehittämään ja mikä voisi olla teidän yksikkönne pieni askel.

  • Ladatkaa itsellenne Pieni askel -lomake word tiedostona
  • Valitkaa kehittämiskohde yhdessä, oman yksikkönne tarpeista ja lähtökohdista.
  • Toteuttakaa pieni askel, jonka avulla lasten liikkuminen lisääntyy heti.
  • Arvioikaa yhdessä kehittämisaskeleen onnistumista ja dokumentoikaa asiat lomakkeelle.
Lapset kokeilevat liikuntavälineitä.