Ohjatun ulkoliikunnan lisääminen painopisteenä…

27.09.2022 | 13:35

...kehittämistyön alkuvaiheessa

Ohjattua ulkoliikuntaa lähdettiin lisäämään Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kehittämistyön alkuvaiheessa kahdessa eri ryhmässä, eli isoilla ja pienillä omansa. Isoilla tavoitteena oli koota Suomi 100- juhlavuoden henkeen perinneleikkejä. Varastoon varattiin muovitasku leikkejä varten, ja kukin ryhmä oli vetovastuussa toiminnasta kuukauden, leikin vaihtuen kahden viikon välein. Jokainen ryhmä huolehti, että perinneleikkiä leikittäisi viikoittain.

Pienet toteuttivat perinneleikki-teemaa ryhmissään soveltaen ikätason mukaan. Ikkunassa oli kuvalla osoitettu kulloinenkin leikki, mm. hippa- ja piiloleikkejä, ja pienten ryhmissä teema aloitettiin hieman keväämmällä kuin isojen ryhmissä.

Perinneleikki-teema innosti lapsia oppimaan uusia yhteisleikkejä, ja lapset olivat innokkaasti mukana. Uusia leikkejä opittiin paljon! Kasvattajat kokivat leikkien kehittämisen mukavaksi ja tuovan vaihtelua toimintaan. Koska kuhunkin leikkiin oli varattu kaksi viikkoa, leikkien leikkimisen sai hyvin järjesteltyä kunkin ryhmän aikataulujen ja tilanteiden mukaan.

Ohjatun ulkoliikunnan lisäämistä jatkettiin syksyllä 2017 mm. eskareilla ottamalla ulkoilun alussa ulkopelejä, ja Ulpukoilla ulkoilun lopussa yksi ohjattu liikuntaleikki (lapset ovat äänestäneet leikin) joka päivä. Pienillä koko pienten pihan käyttöä tehostettiin, ja vähemmälle huomiolle jäänyt alue pihan nurkalla otettiin aktiiviseen käyttöön.

Myös ohjelman myöhemmässä vaiheessa ulkoliikunnan lisäämiseen on etsitty keinoja, mm. liikuntaleikki joka päivä ulkoilun lopuksi. Lähimetsää on hyödynnetty paljon: Unelmien liikuntapäivän tehtävärasteja, erään ryhmän metsäjooga-kevätjuhlassa sekä viikottaisilla retkillä. Päiväkodin sijainti aivan metsän vieressä mahdollistaa metsän ja lenkkipolkujen /latujen monipuolisen hyödyntämisen ympäri vuoden.

Lisää toimintatapoja

Perinteinen laskiaisrieha pidettiin päiväkodin pihalla. Vaikka ei ollut lunta, eikä perinteisiin talviriehoihin päässyt osallistumaan,...


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Toimintakorit: Toimintamme on ollut jo pitkään luonnossa ja lähiympäristössä. Teimme toimintakoreja eri toiminnoille, jotka...


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa

Olemme laittaneet päiväkotiemme pihaleikkisäännöt julkisille pedanet sivuillemme perheiden tutustuttavaksi. Keräämme sähköisellä kyselyllä perheiltä palautetta...


5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa