Arkiseikkailu-kampanjaan osallistuu yli 1400 varhaiskasvatusyksikköä

Toista kertaa järjestettävää Arkiseikkailu-kampanjaa vietetään 26.9.–7.10.2022. Kampanjan tavoitteena on kannustaa lapsiperheitä yhteiseen arkiliikkumiseen lähiympäristössä. Arkiseikkailussa on mukana yhteensä yli 1450 päiväkotia, perhepäivähoidon tiimiä ja neuvolaa, joiden kautta tavoitetaan kymmeniä tuhansia lapsiperheitä.

Ulkoleikit ja luonnossa liikkuminen ovat erinomaisia keinoja lisätä koko perheen päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ja yhdessäoloa sekä palautua arkipäivän psyykkisestä kuormituksesta. Yhdessä toteutettavat liikunnalliset tehtävät arjen vilskeen keskellä kannustavat yhdessä liikkumiseen lähiympäristössä.

– Päivän tulisi sisältää useamman kerran reipasta liikuntaa ja toiminnallista leikkiä, mikä toteutuu paremmin ulkona kuin sisällä. Monipuolisessa maastossa, kuten metsässä liikkuminen, kehittää motorisia taitoja. Hyvät motoriset taidot myötävaikuttavat liikunnallisen elämäntavan syntymiseen, toteaa Likesin tutkimuskoordinaattori Anette Mehtälä.

Liikkumisella ja leikillä on suuri merkitys lapsen kognitiiviselle kehitykselle. Varsinkin ulkona leikkimisellä ja liikkumisella on todettu olevan runsaasti suotuisia vaikutuksia lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

– Nykytiedon mukaan luonnossa möyriminen ja monipuolisesti luonnon mikrobeille altistuminen voi myös parantaa immuunipuolustuksen säätelyä. Kun ympäristöistä, joissa myös lapset viettävät paljon aikaa kodin ulkopuolella, tehdään yhä keinotekoisempia, voivat retket lähipuistoon tai -metsään parhaimmillaan auttaa ehkäisemään esimerkiksi allergian tai astman puhkeamista, Mehtälä jatkaa.

Perhe tärkein roolimalli lapselle

Perheillä on tutkimusten mukaan tärkeä rooli liikkumiseen kannustamisessa ja innostamisessa. Riittävä päivittäinen annos liikuntaa saavutetaan todennäköisemmin, kun liikkuminen ja liikunnallinen leikki on luonteva osa koko perheen arkea. Perheille suunnattu kampanjan bingoruudukko sisältääkin erilaisia tehtäviä ja kannustaa luonnossa liikkumiseen.

– Kampanjan tavoitteena on kannustaa perheitä liikkumaan arkimatkoja lihasvoimin ja pysähtymään yhdessä ihmettelemään ympäristöä. Seikkailun voi toteuttaa joko matkalla kotoa varhaiskasvatukseen, lähtemällä ihmettelemään kodin lähiympäristöä tai vaikka kauppamatkalla, johtava asiantuntija Nina Korhonen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta muistuttaa.

Arkiseikkailu-kampanjan toteuttavat Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat yhteistyössä Sydänliiton kanssa.

Kaikki kampanjassa mukana olevat varhaiskasvatusyksiköt saavat käyttöönsä kampanjamateriaalit. Materiaaleihin kuuluu muun muassa perheille tarkoitettu bingoruudukko ja juliste. Materiaalit löytyvät täältä kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti).

Lisätietoja:

Anette Mehtälän aiheeseen liittyvä blogi
Arkiseikkailu-kampanjan materiaalit

Johtava asiantuntija
Nina Korhonen
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
nina.korhonen@oph.fi
0295 331 671

Kampanjassa mukana olevien varhaiskasvatusyksiköiden yhteystiedot:

Viestintäpäällikkö
Merita Bruun
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma
merita.bruun@oph.fi
050 301 7083