Västerledens språkbadsgrupp Ugglorna utnyttjar fotografier under Vardagsäventyret

Kampanjen Vardagsäventyr uppmuntrar barn och vuxna att röra på sig tillsammans i naturen. Över 1400 enheter för småbarnspedagogik deltar i årets kampanj som pågår 26.9.–7.10.2022. En av enheterna är Västerledens språkbadsgrupp Ugglorna som har hittar på olika sätt att utnyttja fotografier under Vardagsäventyret. I texten nedan kan ni läsa mera om Ugglornas vardagsäventyrvägg och andra konkreta exempel på hur de deltar i kampanjen.