Hyvät käytänteet esillä näyttelyssä

4 hyvää käytännettä liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Liiku mun kanssa -hankkeen loppuseminaarissa varhaiskasvatuksen toimipaikat jakoivat vuosien aikana kertynyttä osaamistaan ideagalleriassa. Jokainen toimipaikka oli tuonut ideagalleriaan oman hyvän käytänteensä liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi. Tässä jutussa esitellään käytänteistä neljä.

1. Perhepäivähoito: Lisää liikettä seikkailullisin keinoin

Perhepäivähoidon Lisää liikettä – seikkailullisin keinoin -käytänne tuo varhaiskasvatuspäivään liikettä huomaamatta, leikin ja seikkailun avulla. Käytänteessä ja leikeissä on huomioitu myös valtakunnallisten liikuntasuositusten vauhdikkaan fyysisen aktiivisuuden osuus.

Hyvät käytänteet esillä näyttelyssä

2. Nissnikun päiväkoti: Liikunnan monitoimipyörä

Liikunnan monitoimipyörä muuntautuu liikkujan/leikkijän mukaan. Sen avulla voidaan motoristen perustaitojen harjoittelemisen lisäksi lisätä liikettä eri varhaiskasvatuksen sisältöalueiden tavoitteiden harjoittelemiseen. Tässä linkki videoon monitoimipyörästä.

Hyvät käytänteet esillä näyttelyssä

3. Ravalsin ja Neidonkallion päiväkodit: Helpot ideat

Liikunnallista toimintakulttuuria edistetään Ravalsin ja Neidonkallion päiväkodeissa helposti saatavilla olevilla materiaaleilla, joiden avulla kasvattaja voi tuoda liikuntaa hetkiin, jolloin mikään ei tunnu sujuvan suunnitellusti tai suunnitelmat vaihtuvat vauhdissa uusiksi.

Hyvät käytänteet esillä näyttelyssä

4. Vuorenmäen päiväkoti: Liikuntavälinetaulut

Vuorenmäen päiväkodissa jokaisella ryhmällä oma taulu liikuntavälinelainaamon vieressä, johon merkitään ryhmästä löytyvät liikuntavälineet. Välineitä tarvitseva ryhmä näkee taulujen perusteella, mistä tarvittavia välineitä löytyy.

Lue lisää Liikkuva varhaiskasvatus Kirkkonumella -tapahtumasta aiemmasta ideajutustamme.

Uusimmat ideamme!