Eläinlasten Rauhametsä -materiaali

Eläinlasten Rauhametsä on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tuottama sähköinen opetusmateriaali mielenterveystaidoista varhaiskasvatusikäisille lapsille.

Eläinlasten Rauhametsä -materiaalia voi käyttää vapaasti verkkosivuilla ja myös etäperehdytykset ovat maksuttomia. Rauhametsän avulla rakennetaan lapsiryhmään turvallista ilmapiiriä ja opetetaan lapsille tunne-, kaveri-, tietoisuus- ja selviytymistaitoja sekä omien vahvuuksien tunnistamista monipuolisten – myös liikunnallisten – harjoitusten kautta. Kokonaisuus sisältää kaksi osaa: sähköisen opetusalustan sekä ammattilaisen oppaan.

Miten opetusalustaa ja opasta käytetään?

Opetusalustaa käytetään lapsiryhmässä vuorovaikutteisesti. Kiehtova kuvitus, äänet ja tarinat vangitsevat lasten mielenkiinnon. Ammattilaisen oppaassa on pedagogiset ohjeet kaikkiin harjoituksiin sekä taustateoriaa ammattilaiselle.

Harjoitukset ovat pääasiassa 3-6 -vuotiaille suunnattuja, mutta osa niistä soveltuu myös nuoremmille. Tehtäviin löytyy myös valmis kuvatuki, jota on hyvä käyttää ohjeistuksen apuna. Harjoitustyypit ovat jaoteltu liikunnallisiin harjoituksiin, rauhoittumisharjoituksiin, lauluihin ja runoihin, tutki-tehtäviin, kädentaitoihin sekä digitaalisiin peleihin.

Materiaali julkaistaan myös ruotsiksi vuoden 2024 aikana.

Eläinlasten Rauhametsään pääset tästä!