Mera ute

Folkhälsans material för utomhuspedagogik – mera ute!

Utemiljöer kan användas på ett mångsidigt sätt som lärmiljö inom olika ämnen och färdigheter. Folkhälsan har samlat och publicerat material och tips på övningar som lämpar sig för småbarnspedagogiken.

Utomhuspedagogik sporrar till att röra på sig mer och mångsidigare. Undervisning ute stöder också den sociala utvecklingen och har en positiv inverkan på koncentrationen. Kreativitet och problemlösningsförmåga gynnas av utemiljöer. Till naturens hälsofrämjande effekter hör t.ex. lägre stressnivå och stärkt immunförsva. Dessutom gynnas återhämtningen av att vistas i naturen. Folkhälsans webbplats innehåller följande material för småbarnspedagogiken: Årstidsvisa temahelheter, Aktivitets- och sagostigar, Utelekar, Naturäventyr, Naturdetektiv, Utesalar, UTmanad och Digitala aktiviteter.

Årstidsvisa temahelheter

På Folkhälsans webbplats får du stöd för planering av årstidsvis verksamhet. I temahelheterna finns en struktur med en inledningsövning, därefter följer olika aktiviteter som anknyter till temat. Avslutningsvis en övning som binder ihop helheten. Alla övningar kan användas skilt och modifieras enligt egen grupp. Nedan hittar du några plock från temahelheterna. Mera övningar hittar du under länkarna nedan.

Vinter

Skapa med is

Inledningsövning: Ta med ett garnnystan. Kasta garnnystan till varandra. Då du kastar vidare säger du (något du tycker om att göra på vintern, favorit färg, vilken färg dina skor har etc. och kastar sen garnet vidare så att det blir tillslut ett spindelnät.

Förberedelser: Frys ner mjölkkartonger med vatten och gör egna islyktor av isklossarna. Man kan frysa vatten i olika former, och tillsätta färgämne (vattenfärg,livsmedelsfärg) eller naturföremål in i formerna. Det går också bra att frysa vatten i yoghurtburkar med ett litet snöre för att hänga iskonst i träden eller att frysa vatten i en ugnsform, lägg naturmaterial på bottnen och ett snöre upptill.

  • Ta med konstverken och häng upp dem tillsammans ute på ett lämpligt ställe. Häng upp isbitarnna. Hitta på namn till konstverken, fundera på vem som kommer att se och beundra dem?
  • Hitta på berättelser kring den magiska som ni skapat.

Avslutning: Raketen – Alla står i en ring och klappar händerna i stigande takt, tar med fötterna och börjar stampa i stigande takt, till slut hoppar alla upp i luften som en raket skulle skjutas upp och ropar ett ord om hur de känner sig efter gemensamma aktiviteterna (glad, roligt…)

Vår

Vattenbibliotek – undersökningar med alla sinnen

Inledningsövning: Ställ er i en ring och kasta en boll/ärtpåse eller liknande till varandra. Säg namnet på personen du kastar åt.

Aktivitet: Ta med olika burkar på utflykten och samla så många olika sorters vatten som ni hittar i de små glasburkarna, från pölar, diken, sjöar, havet… Använd sedan luppar för att titta hur vattnet ser ut. Känn på vattnet, dofta, vad allt kan man göra i vattnet, med vatten? Vilken färg är vattnet ? Vilka djur bor i vatten?Märk burkarna med en tejpbit med platsen ni hittat vattnet på. Samla burkarna på ett ställe och låt samlingen växa under vårens lopp. Lek hela havet stormar och andra vattenrelaterade lekar.

Avslutning: Gör ett ljud som du hört under utevistelsens gång, andra får imitera ljudet, gå igenom ringen så att all får presentera ett ljud.

Tips: Ta med utelekar korten och använd vid lämplig tidpunkt. Lägg korten på marken och låt barnen välja lek.

Sommar

Bilda ett skogsband tillsammans

Inledningsövning: Blunda och lyssna vad ni hör för ljud. Var och en får säga i tur och ordning vad de hörde.

Aktiviteter:

  • Be alla Samla ihop olika naturmaterial i gruppen . Använd dessa för att producera olika ljud. Alla får turvist förevisa hur egna instrumenten låter.
  • Hitta på en egen sång eller rytm med dessa material. Håll en skogskonsert.
  • Välj några naturföremål som ni fantiserar hurdana ljud de kunde ha, en blåklocka låter… Ett björklöv låter… En sten låter… Hitta på ljud eller melodier till valfria naturföremål.
  • Gör en ljudkompass genom att lyssna och memorera vilka ljud som kommer från vilket väderstreck. Ni kan rita/forma en kompass på marken och placera olika föremål som representerar de ljud ni upptäcker åt olika håll. Gå sedan genom kompassens ljud och försök att återge ljuden så bra ni kan. Gör det snabbare och snabbar och ni låter som en kör!

Avslutning: Lek med rytm och rörelse, sjung rockspindeln (Queen-låten We will rock you), gör vågen med olika ljud (klappar, stampar mm).

Tips: Sätt upp utesalar på ett lämpligt ställe och gå till ett rum i taget och gör aktiviteterna. Alternativ: ta med några rum som ni gör under promenaden på utfärden.

Höst

Vi bygger och fixar bon åt skogens djur

Inledningsövning: Vi presenterar varandra som våra favoritdjur och gör ett djurläten eller en rörelse som alla härmar.

Aktivitet: Vi bygger små bon åt djuren för att hjälpa dem att klara sig genom vintern. Blir det en stor koja som rymmer många djur eller små bon vid hålor/stubbar/stenar/trädstammar? Kanske bona ska inredas? Djuren vill säkert ha ett matförråd? Låt fantasin flöda…

Aktivitet: Tillverka kottdjur till bona.

Avslutning: Avsluta lika som ni inledde, kommer ni ännu ihåg vilka djur som var med? Kanske någon har bytt djurskepnad. Försök komma ihåg varandras rörelser. Gör det till något roligt, det gör inget fast man inte kommer ihåg sitt eller andras djur!

Hitta flera övningar och läs mera om Utomhuspedagogik – mera ute!