FSI Årsklocka

FSI:s Årsklockor för fysisk aktivitet inom småbarnspedagogiken

Finlands Svenska Idrott (FSI) har tagit fram en modell av årsklockor för fysiskt aktivitet inom småbarnspedagogiken som skall fungera som inspiration för personal inom småbarnspedagogiken. De skall också underlätta planeringen av rörelseverksamheten på enheterna. FSI har också publicerat en video som innehåller tips för en rörligare vardag.

På FSI:s webbsidor kan man ladda ner modeller för rörelseverksamhet för hela året. Det finns tre olika planscher, för 1-3 åringar, för 3-5 åringar samt ett för förskolebarnet. Det är planscher som kan printas ut och hängas upp på väggen i grupprummen eller personalrummet.

Ni hittar allt material på FSI:s webbsidor!

FSI:s Virtuella föräldramöten om fysisk aktivitet för barn

Inom projektet Småbarnspedagogiken i rörelse, vill Finlands Svenska Idrott (FSI) uppmuntra föräldrar att aktivt ta initiativ till en aktiv vardag för sina barn. FSI har publicerat en video som innehåller tips för en rörligare vardag. Videon kan utnyttjas till exempel under föräldramöten.

Via föräldramöten är målet att informera och inspirera vad som bör göras och hur man kan förverkliga en aktiv rörelserik vardag för barn. FSI:s film tar 14 minuter och kan ses via YouTube-länken nedan.