Lajikortit liikuttavat luonnossa

#ULKOLUOKKA-lajikortit soveltuvat vaikka mihin! Kortteja voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa monin tavoin, sisällä ja ulkona. Kauniit kuvat houkuttavat tutkimaan ja tutustumaan Suomen luonnon eläin- ja kasvilajeihin hauskalla tavalla. Kortteja voi käyttää myös lasten omissa, vapaissa leikeissä – mielikuvitus avaa niille rajattomat mahdollisuudet.

#ULKOLUOKKA-hankkeessa tuotettuihin kortteihin on olemassa paljon valmiita leikki- ja tehtäväideoita. Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa #ULKOLUOKKA-lajikorttien käyttöä on laajennettu varhaiskasvatukseen. www.ilokasvaaulkona.fi-sivuille on koottu ulos sopivia leikkejä ja tehtäviä lajikorteilla toteutettavaksi. Leikeissä tutustutaan eläin- ja kasvilajeihin toiminnallisesti, luonnossa liikkuen. Leikit ovat suunniteltu varhaiskasvatukseen, mutta toimivat sovellettuina myös alkuopetuksessa. Esi- ja perusopetukseen soveltuvat tehtävät löydät www.ulkoluokka.fi-sivuilta.

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen tavoitteena on lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta käyttämällä luontoa oppimisympäristönä. Tuomme esiin luonnon monipuolisia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Leikkiohjeiden yhteyteen on kuvattu, mitkä varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueet leikissä toteutuvat.

Ulkoluokka-lajikorttien kauniit piirroskuvat ovat kuvittaneet Laila Nevakivi ja Milja Laine. Maksuttomat lajikortit voit tulostaa itsellesi www.ulkoluokka.fi-sivuilta. Materiaalit löytyvät myös Ilo kasvaa ulkona -hankkeen sivuilta www.ilokasvaaulkona.fi.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Tuija Laitinen ja Virpi Jussila
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Ilo kasvaa ulkona -hanke
  • Sähköposti: tuija.laitinen@suomenlatu.fi
  • Www-sivu: www.ilokasvaaulkona.fi

Katso uusimmat ideamme!