Liikkeelle!-kortit liikuttavampaan arkeen

Liikkeelle!-korttien avulla voi lisätä liikettä, harjoitella kehon hahmottamista, kehittää ryhmätyötaitoja ja motorisia kykyjä sekä hengähtää rauhoittumistehtävien parissa.

Liikkelle!-kortit on jaettu neljään teemaan: rauhoittuminen, motoriikka, liikkuvuus ja aivobreikit. Jokaisessa teemassa on 13 korttia, jotka ovat numeroitu vaikeusjärjestykseen 1–13. Korttien käytön tueksi on laadittu ideavihko, joka tarjoaa apua ja ideoita korttien käyttöön erilaisissa tilanteissa. Suomen- tai ruotsinkieliset kortit sekä ideavihko ovat ladattavissa alta.

Kortit on tuotettu Helsingin liikkumisohjelmassa liikkuvamman arjen muodostumisen avuksi. Kortit on suunniteltu käytettäväksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Materiaalit ovat ladattavissa myös Helsinki liikkuu -sivustolla.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Projektikoordinaattori Laura Pirhonen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Helsingin kaupunki
  • Sähköposti: laura.e.pirhonen@hel.fi
  • Www-sivu: https://helsinkiliikkuu.fi