Liikkumisen inkluusion käsikirja varhaiskasvatukseen

Liikkumisen inkluusion käsikirja on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja sen tarkoitus on nostaa esiin ja keskusteluun jokaisen lapsen oikeutta liikkumiseen. Käsikirja kokoaa yhteen hyviä käytänteitä liikkumisen inkluusion tukemiseksi varhaiskasvatuksen arjessa.

Liikkuminen on kirjattu varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin, sillä se on välttämätöntä lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Näin ollen on jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän aikuisen velvollisuus mahdollistaa liikkuminen varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle ja jokaisena varhaiskasvatuspäivänä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vähän liikkuviin ja liikkumiseensa tukea tarvitseviin lapsiin.

Liikkumisen inkluusion käsikirja

Liikkumisen inkluusion käsikirjan sisältö on rajattu yleisen tuen näkökulmaan ja se pohjautuu liikkumisen inkluusion tukemiseen, jolla tarkoitetaan sellaisia liikkumista edistäviä toimia, jotka soveltuvat kaikille ja edesauttavat jokaisen lapsen mahdollisuuksia liikkua osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa. Käsikirja tarjoaa työkaluja, ideoita ja vinkkejä liikkumisen inkluusion tukemiseksi varhaiskasvatuksen arjessa.

Liikkumisen inkluusion toteutuminen varhaiskasvatuksen arjessa edellyttää aikuiselta aktiivista roolia: tiedostamista, tunnistamista sekä toimintaa. Liikkumisen inkluusion lähtökohta on ymmärtää liikkumisen merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle ja sen toteutumisen edellytys varhaiskasvatuksen arjessa on aikuisen omien asenteiden ja toimintatapojen tarkastelu. Käsikirja tarjoaa työkaluja aikuisille asenteiden ja toimintatapojen tarkasteluun ja pohdintaan. Lisäksi käsikirja kokoaa hyviä käytänteitä liikkumisen inkluusion tukemiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. Hyvät käytänteet on koottu Liikkuva varhaiskasvatus -kuntakoordinaattoreilta eri puolilta Suomea.

Käsikirja on toteutettu yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

  • Alavus: Luonto lisää liikettä 2 -hanke, Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Niina Penttinen
  • Ikaalinen: Luonto liikuttaa -hanke, hankekoordinaattori Eija Puranen
  • Kirkkonummi: Liiku mun kanssa -hanke, hankekoordinaattori Essi Kaipainen
  • Kotka: Varhaiskasvatus, liikuntakoordinaattori Jaana Knude
  • Lohja: Kasvun ja oppimisen tulosalue, liikunta- ja harrastuskoordinaattori Juha Koivuporras
  • Mäntsälä: Liikkuva Mäntsälä –hanke, hankekoordinaattori Karoliina Aitalaakso
  • Nurmijärvi: Varhaiskasvatus, koordinaattori Henna Karvonen
  • Oulu: Puoli päivää pihalla -hanke, hankekoordinaattori Tarja Kuusisto
  • Sastamala: Leiki ja Liiku yhdessä Sastamala, hankekoordinaattori Satu Rautanen

Lataa idean materiaalit!

Käsikirja tarjoaa työkaluja aikuisille asenteiden ja toimintatapojen tarkasteluun ja pohdintaan. Lisäksi käsikirja kokoaa hyviä käytänteitä liikkumisen inkluusion tukemiseksi varhaiskasvatuksen arjessa.

Liikkumisen inkluusion käsikirja varhaiskasvatukseen