Liikunnan vuosisuunnitelmajuliste

Liikuntaa ja leikkiä vuoden jokaisena päivänä -juliste

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksessa liikunnan vuosisuunnitelma haluttiin kuvittaa näyttäväksi julisteeksi. Julisteen ydinsanomana on, että vuoden jokainen päivä on mahdollisuus liikkeelle ja leikille. Pienikin lapsi pääsee osoittamaan kuvien avulla häntä kiinnostavia asioita - yhteistä kieltä ei välttämättä tarvita.

Liikunnan vuosisuunnitelman voi tehdä myös kuvaksi

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksessa on saatu valmiiksi juliste, jossa on kiteytettynä ajatus siitä, että liikkua ja leikkiä voi vuoden jokaisena päivänä. Liikunnan vuosisuunnitelman ideointi alkoi jo vuonna 2021, kun kotkalaiset varhaiskasvatuksen ammattilaiset, eli ”liikkavastaavat”, alkoivat etsimään tietoa siitä, miten muissa kunnissa lasten liikkumista on tehty näkyväksi ja millaisia liikunnan vuosisuunnitelmia kunnissa on käytössä.

– Kuvat kertovat usein enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi päädyimme kiteyttämään ideat ja ajatukset kuvajulisteen muotoon, Kotkan varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori Jaana Knude kertoo.

Knude on toiminut itse julisteprojektin eteenpäinviejänä ja yhdyshenkilönä. Julisteprojektin on mahdollistanut varhaiskasvatuksen ”Myö liikkuen leikitää ulkoon ja sisäl” -liikuntahanke, johon avustusrahaa on myöntänyt aluehallintovirasto. Yhteistyökumppaniksi saatiin kuvittaja graafikko Nina Nunnu Halmetoja, joka poimi upeasti varhaiskasvatuksen ammattilaisten ajatukset kuviksi julisteeseen. Julisteen alalaidassa seikkailee Kani Ketteräkoipi, jonka on taiteillut Emma Nikkanen.

Vuoden jokainen päivä on mahdollisuus liikkeelle ja leikille

Julisteeseen tarvittiin mielenkiintoa herättävä otsikko ja se syntyikin työryhmän ideoinnin tuloksena. Liiku, leiki ja innostu -julisteen toivotaan herättävän keskustelua lasten ja perheiden liikkumisesta. Julisteessa konkretisoituu se, mitä tarkoittaa liikkuminen, leikki ja innostuminen varhaiskasvatusikäisten lasten maailmassa.

– Julisteen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä lasten kanssa. Pienikin lapsi pääsee osoittamaan kuvien avulla häntä kiinnostavia asioita. Yhteistä kieltä ei välttämättä tarvita, Knude summaa.

Aikuisen aito kiinnostus ja innostus edistävät varhaiskasvatusikäisen lapsen fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi tarvitaan aktiivista aikuista, joka ymmärtää fyysisen aktiivisuuden merkityksen. Fyysinen aktiivisuus on merkityksellistä kehityksen, terveyden sekä hyvinvoinnin näkökulmasta. Lasten oikeus liikkua ja leikkiä on aikuisten vastuulla.

– Julisteen kuvissa näkyy myös kotkalaisuus monimuotoisena ja upeana ympäristönä. Sitä katsellessa voi pohtia omaa lempipaikkaa liikkua. Julisteen toivotaan innostavan löytämään erilaisia liikkumisen ja leikin mahdollisuuksia vuoden jokaisena päivänä, Knude kertoo.

Kotkassa liikunnan vuosisuunnitelmajuliste painatetaan ja jalkautetaan kuhunkin varhaiskasvatusyksikköön vuoden 2023 aikana. Lisäksi julisteen käyttöä varhaiskasvatuksessa tuetaan kokoamalla yhteen konkreettiset vinkit liikkumisen suunnittelusta ja toteutuksesta.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Jaana Knude
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Liikuntakoordinaattori
  • Sähköposti: jaana.knude@kotka.fi

Katso uusimmat ideamme