Pedagogiset pihapelit siirtävät tutut pelit ulkoilmaan

Pelillisyys toiminnallisena opetusmenetelmänä innostaa lapsia oppimaan uutta ja lisää lasten monipuolista liikkumista. Pedagogisissa pihapeleissä korostuvat ryhmätyötaidot, yhdessä toimiminen ja osallisuus.

Pedagogiset pihapelit -opas kokoaa yhteen pihapelejä, jotka ovat saaneet ideansa monille lapsille tutuista klassikkopeleistä. Koska pelit pohjautuvat tuttuihin peleihin, on muokattu peli-idea helppoa omaksua. Oppaassa on pedagoginen pihapeliversio esimerkiksi Afrikan tähdelle, bingolle, ristinollalle, Kimblelle ja muistipelille.

Pedagogisista pihapeleistä kootun oppaan pääset lataamaan alta. Pelejä voi suoraan kokeilla sellaisenaan, tai jatkojalostaa niitä omalle aiheelle ja kohderyhmälle sopivaksi.

Pedagogiset pihapelit -opas on saanut alkunsa Suomen Ladun perheliikunnan hankkeesta, jossa tutuista lautapeleistä julkaistiin pihapeliversioita. Suomen Ulko-opet ry:n Virpi Jussila ja Ulla Myllyniemi jatkoivat hankkeen työtä ja kehittivät oppaaseen pedagogisen pihapeliversion muutamasta muustakin pelistä.

Lataa idean materiaalit!

Pedagogiset pihapelit
    Yhteystiedot
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Ulko-opet ry
  • Sähköposti: ulkoopet@gmail.com