Taran tarina -animaatioharjoitus

Taran tarina -animaatioharjoitus tukee varhaiskasvatus- ja alakouluikäisen lapsen mielenterveystaitoja ja hyvinvointia.

Taran tarina -animaation aikana lapsi tekee kolme niin sanottua eläinjooga-liikettä. Hän oppii havainnoimaan kehon tuntemuksia ja kiinnittämään samalla huomiota hengitykseen. Kiinnittämällä huomiota hengittämiseen opitaan vahvistamaan tarkkaavaisuutta ja olemaan läsnä juuri tässä hetkessä. Uloshengityksen aikana keho rentoutuu, stressireaktio hellittää ja vilkas mieli saadaan pysähtymään. Näiden taitojen avulla lapsi oppii rauhoittamaan itseään, mistä on hyötyä itsesäätelyn vahvistamisessa.

Tara seikkailee viidakossa ja tapaa siellä eläimiä, joilta Tara ottaa mallia ja oppii erilaisia taitoja kuten tasapainoa, keskittymistä ja pysähtymistä. Lapset harjoittelevat näitä taitoja tekemällä asennot yhdessä Taran ja eläinten kanssa.

Animaatio on vapaassa käytössä mieli.fi-verkkosivulla, jossa on myös pedagogisia ohjeita animaation käyttämiseen lapsiryhmässä.

Katso uusimmat ideamme!