Ulkoiluvinkkejä perheille ja varhaiskasvatukseen

Lähiluonnolle on viime aikoina ollut kysyntää. Voimmekin ajatella olevamme Suomessa etuoikeutetussa asemassa, kun liikkumiseen haastavia ympäristöjä on useimmille melko helposti saatavilla. Ei tarvitse lähteä etsimään aarniometsiä, kun liikkumiseen soveltuu lähipuisto tai muu lähiluontokohde.

Suomen Latu on rakentanut verkkosivuilleen ulkoiluvinkit, josta jokainen voi ottaa mukaansa ideoita ulkona liikkumiseen. Ulkoiluvinkeillä halutaan myös tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä jatkamaan ulkona tapahtuvaa toimintaa ja oppimista.

– Kannustamme varhaiskasvatuksen ammattilaisia kehittämään etäopetusta myös ulkona. Oma piha riittää havainnointiin, oppimisen elämyksiin ja viheralueista saataviin hyötyihin, toteaa lasten luontotoiminnan asiantuntija Mari Parikka-Nihti Suomen Ladusta.

Lähiluonto haastaa meidät lähtökohtaisesti liikkumaan. Ulkoiluvinkeistä kukin käyttäjä voi valita lisää harjoitusta liikkumiseensa tai ottaa ideoita tutkimiseen ja uuden oppimiseen. Hyvä olisi, jos kuhunkin hetkeen ulkona voisi mahduttaa sekä sykettä kohottavaa toimintaa että elämyksiä luonnosta.

Erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten tulee päästä mahdollisimman paljon luontoon leikkimään ja oppimaan. Pikkulapsi-ikä on otollinen terveen luontosuhteen rakentumiselle. Kun lapsi käsittää luonnon laajempana toimintaympäristönä, oman riippuvuutensa luonnosta ja voivansa vaikuttaa luontoon, luontosuhde syvenee.

Lähiluonto on myös aikuiselle voimavara monesta näkökulmasta.

– Lähiluonnossa stressitaso laskee samalla, kun keskittymiskyky paranee. Lähiluonnon on todettu vaikuttavan mielialaan kohentavasti. Juuri luontokokemukset nopeuttavat toipumista ja parantavat unen laatua, Parikka-Nihti painottaa.

Suomen Ladun ulkoiluvinkit löytyvät osoitteesta  suomenlatu.fi/lapevinkit.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Mari Parikka-Nihti
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Suomen Latu
  • Sähköposti: mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
  • Puhelinnumero: 050 544 1611
  • Www-sivu: www.suomenlatu.fi

Katso muut ulkoiluideamme!