Urheiluopistoverkoston koulutustarjotin.

Urheiluopistojen koulutustarjotin lasten liikuntaa edistäville kasvattajille

Urheiluopistoverkosto on suunnitellut koulutus- ja kurssitarjottimen lasten liikuntaa edistäville kasvattajille varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa. Kurssit täydentävät varhaiskasvattajien osaamista oman hyvinvoinnin kehittämisessä, työssä jaksamisessa sekä lasten liikkeen lisäämisessä. Koulutukset ovat puolestaan osa laaja-alaisempaa täydennyskoulutusta tai ammatillista koulutusta.

Urheiluopistoverkoston uudelle koulutustarjottimelle on koottu yhteen urheiluopistojen koulutustarjonta, joka on suoraan suunnattu varhaiskasvatuksen ja koulujen kasvattajille. Nina Luukkainen Urheiluopistoverkostosta kertoo, että kurssit on koottu yhteen, jotta juuri tämä kohderyhmä löytäisi ne helpommin.

– Täydennyskoulutuskurssit on luotu varhaiskasvatuksen ja koulujen kasvattajien kohderyhmälle tekemämme kyselyn pohjalta tarveperusteisesti. Kurssit lisäävät kasvattajien osaamista henkilöstön hyvinvoinnista sekä lasten liikkumisesta, Luukkainen summaa.

Kurssit ovat monimuotokoulutusta, johon kuuluu itseopiskelua flipped learningin ja syväoppimisen menetelmiä hyödyntäen. Ammatillinen koulutus toteutuu puolestaan tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Urheiluopistoverkosto tekee tiivistä yhteistyötä kurssien ja koulutusten laadun varmistamiseksi jokaisessa oppilaitoksessa. Urheiluopistoverkosto onkin Suomessa ainoa liikunta-alan ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

– Koemme, että osaamistamme olisi hedelmällistä hyödyntää koulutuksen muodossa koko varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutustarjotin syntyi, koska koemme, että urheiluopistojen osaamista ei tarpeeksi tunnisteta kunnissa, Luukkainen kertoo.

Urheiluopistoverkosto räätälöi myös muita koulutuksia asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuksissa hyödynnetään Urheiluopistoverkoston laaja-alaista osaamista liikunnasta, liikunnan ohjaamisesta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä urheilusta.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Nina Luukkainen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Urheiluopistoverkosto
  • Sähköposti: nina.luukkainen@urheiluopistot.fi
  • Www-sivu: https://urheiluopistot.fi

Uusimmat ideamme