Vuosikello rytmittää liikkuvan varhaiskasvatuksen suunnittelua ja toteutusta

Lappeenrannassa on käytössä varhaiskasvatuksen vuosikello, joka käsittää niin tapaamiset kuin teemapäivät. Vuosikello toimii suunnittelun runkona ja auttaa tiedon kulkemisessa.

Lappeenrannan varhaiskasvatuksen vuosikello havainnollistaa visuaalisesti koko vuoden ajankohtaisia teemoja ja tapahtumia sekä auttaa varhaiskasvatusyksiköitä suunnittelutyössä. Vuosikelloa on luontevaa käyttää myös nykytilan arvioinnin yhteydessä.

Vuosikello otettiin käyttöön Lappeenrannassa alun perin osana Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanketta, mutta sen käyttöä on haluttu jatkaa hankkeen päätyttyä. Vuosikellon aikataulusta ja toteutuksesta vastaa kaupungin liikuntayhteyshenkilö.

Vuosikellon rakenne

Vuosikellon sisäkehään sijoittuvat varhaiskasvatusyksiköiden liikuntatiimien kokoontumiset, koko kaupungin sporttarien tapaamiset sekä alueverkostotapaamiset. Yksiköiden omat liikuntatiimit huolehtivat Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutuksesta sekä liikuntasuunnitelmasta ja välittävät tietoa tapaamisista suoraan yksikköihinsä.

Keskikehässä ovat pedagogisen johtamisen työkalut. Kaupungin liikuntayhteyshenkilö yhdessä varhaiskasvatuksen johtajien kanssa vastaa työkalujen käytöstä ja raportoinnista Liikkuvan varhaiskasvatuksen ohjelma-alustalle. Liikuntayhteyshenkilö tukee yksiköitä toteutuksessa ja viestii kuntatasolla ajankohtaisista asioista ja yksiköiden tilanteesta.

Ulkokehässä ovat vuosittain toistuvat tapahtumat ja teemaviikot. Tähän sisältyvät valtakunnalliset tapahtumat sekä perheille jaettavat tukimateriaalit.

    Yhteystiedot
  • Nimi: Henna Viuhkonen
  • Yksikkö / yhteistyökumppani: Liikuntayhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki
  • Sähköposti: henna.viuhkonen@edu.lappeenranta.fi