Lapset leikkivarjon alla

Ikaalisen vinkit varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen myötä kuntien on määrä päivittää paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa elokuuhun 2022 mennessä. Liikkuminen näkyy läpileikkaavana teemana valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Ikaalisissa päivitystyö on jo hyvää vauhtia käynnissä.

Varhaiskasvatuksen kansalliseen ohjausjärjestelmään on kohdistunut viime vuosina useita muutoksia. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön kunnissa elokuussa 2019. Päivitetty varhaiskasvatuslaki ja sen myötä päivitetty valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2022. Elokuuhun mennessä myös kuntien tulee päivittää paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa uutta valtakunnallista vasua mukaileviksi.

Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman uudistukset liittyvät pääsääntöisesti lapsen kehitykseen ja oppimisen tukeen, mutta kunnilla on päivitystyössä mahdollista tarkastella varhaiskasvatussuunnitelmaa laajemminkin.

Ikaalisissa varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö on jo alkanut. Liikkumisen ilo näkyy jo nyt hienosti kunnan nykyisessä suunnitelmassa.

– Liikunta näkyy jo nyt suunnitelmamme arvopohjassa. Nykyisessä suunnitelmassa korostamme kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä esimerkiksi luonnossa liikkumista ja oppimista. Kannustamme lapsia liikkumaan monipuolisesti vuodenajasta toiseen, sisällä ja ulkona, omaehtoisesti ja ohjatusti, kertoo Ikaalisten kaupungin vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna Saine.

Ikaalisten nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että lapsi oppii nauttimaan liikunnasta ja kokee liikunnan iloa. Suunnitelmaan liittyvää päivitystyötä on silti tehtävänä, mutta hyvän pohjan päälle on helppo rakentaa uutta.

– Varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä haluamme tuoda esille entistä enemmän konkretiaa ja kirjata mukaan konkreettisia toimenpiteitä liikunnan edistämiseksi. Tutkimustenkin mukaan liikkuminen tukee lasten oppimista, joten kaikkea toimintaamme tulee katsella liikunnallisten silmälasien lävitse, summaa Saine.

Fyysisen aktiivisuuden suositukset mukaan Ikaalisten vasuun

Ikaalisten varhaiskasvatussuunnitelmassa halutaan päivitysten myötä tuoda konkreettisemmin esiin myös fyysisen aktiivisuuden suosituksia. Huomiota keskitetään entistä enemmän motoristen taitojen lisäksi lapsen arkiliikkumiseen. Mukaan halutaan aktivoida myös perheitä. Lisäksi nykytilan arviointi halutaan nostaa yhdeksi osaksi arvioinnin vuosikelloa.

– Meillä on ollut Ikaalisissa meneillään hankkeita, joiden myötä toimintakulttuuriimme on juurtunut hyviä käytänteitä. Nyt varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydessä nuo toimivat käytännöt on myös hyvä kirjata uuteen suunnitelmaan mukaan, Saine iloitsee.

Saine kertoo, että varhaiskasvatussuunnitelman päivittämistä varten niin henkilöstölle kuin huoltajille on lähetetty sähköinen kysely, joiden avulla kerätään mielipiteitä, ideoita ja havaintoja päivitystyön tueksi. Henkilöstön on myös mahdollista päästä osaksi varhaiskasvatussuunnitelman päivityksestä vastaavaa ydinryhmää. Myöhemmin Ikaalisissa toteutetaan kysely myös lapsille.

Lisää varhaiskasvatussuunnitelmien päivityksestä voit lukea OPH:n sivuilta.