Kohti liikkuvaa elämäntapaa

27.09.2022 | 13:35

Karhukalliolla varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten osa-alue ” Kohti liikkuvaa elämäntapaa – perhe on tärkeä roolimalli” otettiin työn ja suurennuslasin alle tammikuussa 2019. Tällä oli hyvä aloittaa ohjelman kehittämisvaihe ja antaa heti ”pohjaksi” wilman kautta tietopaketti vanhemmille liikunnan tärkeydestä ja sen hyödyistä. Sen päälle oli hyvä lähteä vinkein ja ohjein liikuttamaan perheitä. Samaan aikaan kokosimme ja laitoimme jokaisen ryhmän eteiseen esille päiväkodin sallivat pihasäännöt ja helppolukuisen koonnin liikunnan vaikutuksista kasvuun ja kehitykseen.

Varsinaisen perheiden liikuttamisen aloitimme siten, että kerran viikossa lähetimme perheille pienen liikuntatehtävän kotiin wilma- viestin muodossa. Tehtävät oli koottu kaikkien ryhmien liikuntasuunnitelmien pohjalta eli samoja teemoja ”treenasimme” päiväkodissa. Lisäksi jokaisen kuukauden viimeisenä torstain vanhemmilla oli iltapäivällä hakutilanteessa mahdollisuus liikkua yhdessä lapsensa kanssa liikunnallisessa iltapäivässä. Myös näiden iltapäivien tehtävät pohjautuivat ryhmien liikuntasuunnitelmiin ja lapset olivat mukana suunnittelemassa tehtäväpisteitä. Viikkotehtävät ja liikunnalliset iltapäivät huipentuivat lasten ideoimaan Unelmien liikuntapäivään, joka toteutettiin perheille 9.5.2019

Kokonaisuus, jonka saimme pienellä vaivalla tehtyä kannustaa meitä jatkamaan liikunnallisia iltapäiviä (kerran kuussa) ja liikunnallisia iltoja/ tapahtumia (minimissään yksi ilta syksyllä ja toinen keväällä) Tarkoitus on myös pitää yllä jatkuvaa keskustelua liikunnan tärkeydestä ja pitää liikuntaa yhtenä puheenaiheena päivittäin esimerkiksi hakutilanteissa (tieto vanhemmille, miten paljon juuri tänään on liikuttu ja miten) Pidämme myös tärkeänä, että jaamme aika ajoin perheille liikuntavinkkejä/ tietoa esim. alueen liikuntatapahtumista sekä informoimme missä mennään Ilo kasvaa liikkuen – ohjelmassa. Noin kerran kuukaudessa koteihin lähtee liikuntapainotteista infoviestiä vaihtuvin teemoin. Uusien perheiden perehdyttäminen liikunnan ”saloihin” on myös erityisen tärkeä asia, joka tulee muistaa ja huomioida.

Lisää toimintatapoja

Jokainen ryhmä jakoi lapsille kotimatkabingolomakkeet ja niitä täytettiin vanhempien kanssa viikon ajan. Viikon päätteeksi...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Isossakyrössä on perheille ollut liikuntapassit, mitä palautettiin tosi hyvin. Olemme järjestäneet myös erilaisia liikunnallisia...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Tänä keväänä olemme jakaneet perheille liikkumisen vinkkejä hyödyntäen mm.meidän facebook -sivuja. Olemme myös laittaneet toimipisteemme ympäröivään leikkipuistoon perheille tehtävävinkkejä, joita he...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ruusulaakson päiväkodissa kehitettiin aamuihin Ruusiksen Riennot, joiden tarkoituksena on saada lisättyä liikettä lasten sekä...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa