Kuukauden liikuntatehtävä perheille

27.09.2022 | 13:35

Ryhmän eteisen seinän ovessa on perheille tarkoitettu kuukauden liikuntatehtävä. Liikuntatehtävän alla on taulukko, johon saa laittaa leiman tehtävän suorittamisen jälkeen. Leimoja kerätään yhteisöllisesti, jotta perheille ei tulisi paineita.

Aloitimme syksyllä kokeilun kahden viikon liikuntatehtävillä. Liikuntatehtävä muodostui aluksi ryhmämme motoristen taitojen harjaannuttamisen tarpeista, jotta saisimme mahdollisimman paljon toistoja. Lähdimme liikkeelle kehon  hahmottamisesta eli pyydettiin vanhempien ottamaan valokuvia seinällä olevista kehokorteista, joita piti matkia kotona. Kuperkeikan harjoittelu oli myös yksi perheliikuntatehtävä. Teimme päiväkodissa paljon kuperkeikkoja mm. lumessa, joita tehtiin myös perheliikuntatehtävänä sekä  sisällä että ulkona.

Huhti-toukokuun liikuntatehtävät olivat lähinnä kevään havainnointiin liittyviä, joista oli perheille valmiita esim. kuvabongaus- tai luontobingo tyyppisiä tehtäviä. Osa perheistä piti tehtävistä ja tekivät niitä innoissaan, varsinkin toimintakauden alussa. Leimoja tuli kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi kävely- ja juoksukilometrejä kerättäessä. Lapset olivat  innostuneempia samanlaisista perheliikuntatehtävistä, joita olimme tehneet jo aikaisemmin päiväkodeissa. Vaikka perheliikuntatehtävät eivät ole tavoittaneet vielä suurta suosiota, jalostamme ideaa sekä jatkamme ehdottomasti ensi syksynä samojen vanhempien sekä lasten kanssa.

Lisää toimintatapoja

Jokainen ryhmä jakoi lapsille kotimatkabingolomakkeet ja niitä täytettiin vanhempien kanssa viikon ajan. Viikon päätteeksi...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Isossakyrössä on perheille ollut liikuntapassit, mitä palautettiin tosi hyvin. Olemme järjestäneet myös erilaisia liikunnallisia...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Tänä keväänä olemme jakaneet perheille liikkumisen vinkkejä hyödyntäen mm.meidän facebook -sivuja. Olemme myös laittaneet toimipisteemme ympäröivään leikkipuistoon perheille tehtävävinkkejä, joita he...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ruusulaakson päiväkodissa kehitettiin aamuihin Ruusiksen Riennot, joiden tarkoituksena on saada lisättyä liikettä lasten sekä...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa