Rörelse årsklocka

Hommas daghem | 14.07.2023 | 10:21

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av rörelseverksamheten. Denna klocka har alla motoriska färdigheter uppräknade och idéer på vad man kan göra i olika åldrar. Denna årsklocka kan hjälpa alla i personalen att planera rörelseverksamheten så att den blir mångsidig och alla färdigheter blir övade i gruppen.

Lisää toimintatapoja

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään...


4. Tekemällä taitoja

Laadimme havainnointia tukevaa materiaalia salin seinälle ja IDID tauluihin – tavoitteena kokonaisvaltainen liikunnallisten taitojen...


4. Tekemällä taitoja