Tekemällä taitoja

27.09.2022 | 13:35

Yksikössämme on käytössä kaikissa ryhmissä Skidireilin motoristen taitojen havainnointimateriaali. Lasten motoristen taitojen havainnointi tehdään jokaiselle lapselle vuosittain. Tämä helpottaa kasvattajien välistä keskustelua motorisista taidoista ja niiden havainnoinnista ja mahdollistaa pitkäkestoinen seurannan lapsen ryhmän vaihtuessa.

Lisää toimintatapoja

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av...


4. Tekemällä taitoja

Laadimme havainnointia tukevaa materiaalia salin seinälle ja IDID tauluihin – tavoitteena kokonaisvaltainen liikunnallisten taitojen...


4. Tekemällä taitoja