Vanhempien osallistaminen

27.09.2022 | 13:35

Varhaiskasvatuksessa oli 2-vuotinen hanke (Warkauden lapset ja perheet liikkelle). Hanke toteutettiin yhteistyössä viiden paikallisen urheiluseuran kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin liikunnalliset vanhempainillat perheille. Vanhempainilloissa perheillä oli mahdollisuus tutustua ja kokeilla eri liikuntalajeja. Urheiluseurat ohjasivat ja innostivat perheitä liikkumaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstö jakoi infoa ilo kasvaa liikkuen-ohjelmasta ja lapsen fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Vanhemmilta tuli illoista myönteistä palautetta. Lasten innostus liikkumiseen on kasvanut ja se on näkynyt kasvavina osallistujamäärinä urheiluseuroissa.

Olemme järjestäneet syksystä 2018 kerran kuussa hakuhyppelöt perheille. Hakuhyppelöissä lapsi ja hakija tekevät yhdessä liikunnallisen leikin/ tuokion ennen kotiinlähtöä. Tavoitteena on liikuttaa perheitä ja antaa esimerkkejä.

Lisää toimintatapoja

Jokainen ryhmä jakoi lapsille kotimatkabingolomakkeet ja niitä täytettiin vanhempien kanssa viikon ajan. Viikon päätteeksi...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Isossakyrössä on perheille ollut liikuntapassit, mitä palautettiin tosi hyvin. Olemme järjestäneet myös erilaisia liikunnallisia...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Tänä keväänä olemme jakaneet perheille liikkumisen vinkkejä hyödyntäen mm.meidän facebook -sivuja. Olemme myös laittaneet toimipisteemme ympäröivään leikkipuistoon perheille tehtävävinkkejä, joita he...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Ruusulaakson päiväkodissa kehitettiin aamuihin Ruusiksen Riennot, joiden tarkoituksena on saada lisättyä liikettä lasten sekä...


2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa