Keskustan paivakoti

Keskustan päiväkodissa liikkuvat sekä aikuiset että lapset

Keskustan päiväkoti Kouvolassa on ollut Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa mukana vuoden 2013 pilotoinnista lähtien. Päiväkoti on suunnitelmallisesti kehittänyt sekä toimintakulttuuria että toimintaympäristöä liikkumiseen houkuttelevaksi ja kannustavaksi.

Päiväkodin arjessa priorisoidaan sekä lasten että aikuisten liikkumista. Aamupiirit ovat toiminnallisia ja pihassa järjestetäänkin päivittäin sykettä sydämeen -tuokio.

– Sykettä sydämeen -tuokion aikana leikitään lasten ja aikuisten kesken yhdessä sykettä nostattava liikuntaleikki. Vuoden aikana lapset ehtivät oppimaan monta perinteistä ja uutta itse keksittyä liikuntaleikkiä sekä kokevat riemukkaita hetkiä yhdessä liikkuen. Kuntokin kasvaa kaikilla ihan huomaamatta, päiväkodin liikuntavastaava Nina Siimesjärvi kertoo.

Yksikössä on liikuntavastaava, eli muuveri, joka osallistuu alueensa verkostotapaamisiin ja kehittää liikkumiskäytäntöjä, toimii yhteyshenkilönä ja sparraajana. Jokaisessa ryhmässä on myös oma liikuntavastaava, eli pikkumuuveri. Lisäksi jokainen varhaiskasvattaja on lasten liikuttaja ja on sitoutunut mahdollistamaan lasten liikkumisen.

Liikunnan toteuttamisesta on haluttu tehdä vaivatonta

Liikunnallisen toiminnan suunnittelusta on haluttu tehdä mahdollisimman helppoa. Yksikössä on liikuntakaappi, josta löytyy paljon erilaista materiaalia hyödynnettäväksi.

– Liikuntakaapin tarkoituksena on, että kuka tahansa pystyy nopeasti ja helposti löytämään ideoita liikkumiseen. Kaapista löytyy paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, yksikön liikunnan vuosisuunnitelma, ryhmittäin järjestettyjä vinkkejä ja valmiita suunnitelmia, koreittain lajiteltuja materiaaleja esimerkiksi ulkoilun liikunnallistamiseen ja vanhempien osallistamiseen, Siimesjärvi kiteyttää.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan ja koulutuksiin osallistuminen mahdollistetaan. Koulutukseen tarjotaan hyvin mahdollisuuksia, siihen kannustetaan ja sijaisjärjestelyistä koulutuksien aikana huolehditaan. Lisäksi työvuorosuunnittelussa otetaan jatkuvasti huomioon liikunnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen tarvittava aika.

Lasten omat toiveet keskiössä

Liikunnan vuosisuunnittelussa lasten omat toiveet ja ideat ovat keskiössä. Lapset saavat osallistua eri tavoin liikkumisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Toiveiden toteutumista dokumentoidaan sekä sanoin että kuvin.

– Lapsilta kysytään toimintavuoden alussa ja aikana heidän toiveitaan. Kysymme myös minkä liikunnallisen taidon he toivoisivat oppivansa. Lasten toiveet ja ideat kootaan esimerkiksi mind map -tyylisesti lasten ja vanhempien nähtäville ja toiveet pyritään toteuttamaan, Siimesjärvi sanoo.

Keskustan päiväkoti tekee yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa ja lähialueen metsiä ja urheiluhalleja hyödynnetään monipuolisesti liikkumiseen. Lisäksi perheiden osallistamista on priorisoitu.

– Perheitä aktivoidaan säännöllisesti esimerkiksi erilaisilla liikuntapasseilla, geokätköillä, bongailuilla ja hakuzembaloilla. Meille liikkumiseen ja terveisiin elämäntapoihin kannustaminen on sydämen asia, Siimesjärvi toteaa.

Keskusta päiväkoti on kehittänyt toimintaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten jokaisella osa-alueella. Nykytilan arviointia on hyödynnetty jo useita vuosia ja sen pohjalta toimintaa on kehitetty tarpeiden mukaisesti.

Keskustan päiväkoti on Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -yksikkö 2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikkuvat-palkinnot 22.11.2022 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin kahdelle Liikkuva varhaiskasvatus -yksikölle, Liikkuvalle koululle ja Liikkuva opiskelu -oppilaitokselle.

Liikkuvat-palkinnot 2022

  • Liikkuva varhaiskasvatus: Pöljän päiväkoti (Siilinjärvi) & Keskustan päiväkoti (Kouvola)
  • Liikkuva koulu: Huhtasuon yhtenäiskoulu (Jyväskylä) & Ihalan koulu (Raisio)
  • Liikkuva opiskelu: Haukiputaan lukio (Oulu) & Savon koulutuskuntayhtymä Sakky (Varkaus, Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi)