LV koordinaattori -raportti

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan koordinointi kunnissa

Liikkuva varhaiskasvatus -koordinaattoreille toteutettiin kysely syys-lokakuussa 2022. Tavoitteena oli selvittää kuntakoordinoinnin valtakunnallinen nykytila ja toiminnan vakiintumisen tilanne kunnissa. Raportti on nyt julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kyselyyn vastasi 75 koordinaattoria 69 kunnasta. Lähes jokaisessa koordinaattorikyselyyn vastanneista kunnista Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa toteutettiin kaikissa kunnallisen varhaiskasvatuksen toimipaikoissa. Toiminta ei ollut yhtä yleistä yksityisen varhaiskasvatuksen toimipaikoissa. Keskeisimmät työtehtävät olivat toiminnan suunnittelu, toteutuksen seuranta ja yksiköiden lähituki. Pienissä kunnissa koordinaattorit ohjasivat usein myös liikuntaa. Osa koordinaattoreista koki, että työtehtäviä on liikaa suhteessa käytettävissä olevaan työaikaan, mikä voi lisätä heidän kuormittumistaan.

 

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan vakiintumisen edellytyksiä

Liikkuvan varhaiskasvatuksen kirjaaminen kunnan strategiaan ja eri tasoisiin suunnitelmiin on tärkeää toiminnan vakiintumisen kannalta. Kirjauksia oli yleisimmin kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa ja ryhmä- tai yksikkökohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

– Koordinaattoreiden mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan vakiintumista edistävät eniten varhaiskasvatushenkilöstön myönteinen suhtautuminen, koordinaattorin työpanos ja johdon tuki. Vakiintumisen esteiksi koetaan henkilöstön kuormittuminen, sitoutumisen vaihtelevuus toimipaikoissa ja rahoituksen päättyminen. Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että koko henkilöstön osallistumista liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen tuetaan, sanoo tutkija Marianne Turunen Likesiltä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan koordinointi kunnissa
Koordinering av Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamheten i kommunerna

Kirjoittajat:

Marianne Turunen, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Katja Rajala, Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tuomas Kukko, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Katariina Kämppi, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kysely toteutettiin osana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tutkimusta ja seurantaa, jonka toteutuksesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes.