Lapset keräävät käpyjä maasta,

Liikkuvan varhaiskasvatuksen Nykytilan arviointi -työkalua ja Seuranta-Virveliä on uudistettu

Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen -työkalua on tiivistetty palvelemaan paremmin käyttäjiä. Samalla on uudistettu myös Seuranta-Virveliä, josta voi tarkastella Nykytilan arvioinnin tuloksia. Uudistuksen tavoitteena on ollut tehdä arvioinnista lyhyempi ja siten käyttäjäystävällisempi sekä yhdenmukaistaa samalla kaikkien lasten ja nuorten liikkumista edistävien ohjelmien seurantaa.

Nykytilan arviointia on tiivistetty seuraavasti:

 • osa-alueita on nyt kuusi entisten kahdeksan sijaan:
  • Toiminnan organisointi
  • Liikkumisen lisääminen
  • Motoriset taidot ja toiminnallisuus
  • Osallistuminen ja osallisuus
  • Oppimisympäristöt
  • Yhteistyö lasten liikkumisen edistämiseksi
 • väittämien määrää on tiivistetty 43:een ja niitä on myös järjestelty uusiksi
 • uusia väittämiä on viisi, joista neljä on osa-alueessa Liikkumisen lisääminen ja yksi osa-alueessa Yhteistyö
 • uusiin väittämiin voi tutustua Seuranta-virvelissä (väittämien kuviot ovat harmaita ennen kuin uusia tuloksia alkaa kertyä)
 • arvioinnin loppuun on lisätty mahdollisuus kirjata yksikön 1-3 pientä askelta (kehittämiskohdetta) seuraavalle toimintavuodelle.

Nykytilan arviointiin

Seuranta-Virveliä on uudistettu seuraavasti:

 • uusi etusivu
 • uusi navigointisivu
 • uusi Rekisteröityminen ohjelmaan -sivu
 • tuloksia voi tarkastella kaikilla sivuilla kunnan, hyvinvointialueen, maakunnan tai AVI-alueen mukaan
 • tarkasteluun voi valita vain tietyt toimintavuodet
 • koko sisältö saatavilla myös ruotsiksi
 • uusien väittämien kuviot näyttävät toistaiseksi harmailta ennen kuin uusia tuloksia alkaa kertyä
 • vanha Seuranta-Virveli on saatavilla vuoden 2023 ajan, jonka jälkeen se poistetaan verkkosivuilta

Seuranta-Virveliin

Kehitämme Nykytilan arviointia jatkuvasti, jotta se palvelisi paremmin sekä toimintakulttuurin kehitystyössä, seurannassa ja arvioinnissa että tiedolla johtamisessa.

 

Palautetta ja kehitystoiveita otamme mielellään vastaan nykytila@jamk.fi.