Lapset pihalla lähdössä juoksuun

Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta haettavissa varhaiskasvatukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2023. Erityisavustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista ja hakuaika päättyy 30.11.2022 klo 16.15.

Liikkuva varhaiskasvatus -avustushaussa painotetaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistamista, varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen ja tietoisuuden lisäämistä, yhteistyötä huoltajien kanssa sekä kuntakoordinaatiota. Pyrkimyksenä on, että varhaiskasvatus mahdollistaa lapsen liikkumisen vähintään kaksi tuntia päivässä, mikä kattaa noin 2/3 ikäryhmän fyysisen aktiivisuuden suosituksista.

– On todella iloinen uutinen, että aikaisemmista tiedoista poiketen avustusta on haettavissa myös varhaiskasvatuksen hankkeisiin! Hankerahoituksen avulla on saatu paljon aikaan varhaiskasvatuksen parissa. Kannustammekin nyt kuntia, varhaiskasvatusta järjestäviä yhteisöjä sekä säätiöitä hakemaan avustusta kalenterivuodelle 2023, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman johtava asiantuntija Nina Korhonen kommentoi.

Keskeisenä toimintatapana liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä on toiminnan integroituminen arkeen, laaja-alainen kehittäminen ja yhdessä tekeminen. Jokainen hanke voi kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan, organisaation omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kehittämiskohteiden tunnistamiseksi kannattaa hyödyntää Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Nykytilan arviointi -työkalua. Avustusta saavan kunnan kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä pyydetään täyttämään Nykytilan arviointi.

LIsätietoja varhaiskasvatus -avustushaun painopisteistä ja kriittisistä menestystekijöitä löydät täältä.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma hankkeiden tukena

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhaiskasvatukselle tukea ja välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta.

– Henkilöstön osaamisen lisäämiseksi Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma järjestää seminaareja, koulutuksia ja ylläpidämme verkostoja. Avustus voi myös mahdollistaa Liikkuva varhaiskasvatus -koordinaattorin palkkaamisen, ja ohjelmamme kautta tuemme aktiivisesti koordinaattoreiden toimintaa. Tämän tuen lisäksi moni varhaiskasvatusyksikkö on avustuksen myötä onnistunut hankkimaan liikkumista edistäviä välineitä lapsien sekä koko henkilökunnan iloksi, Korhonen summaa, Korhonen summaa.

Valtakunnallinen hakuinfo 2.11.2022

Aluehallintovirasto järjestää 2.11.2022 klo 13.00–15.00 valtakunnallisen hakuinfon, jossa saa tietoa valtionavustuksen hakemisesta, painopistealueista sekä avustuksen käytöstä. Tilaisuus järjestetään webinaarina. Lisätietoja linkki ilmoittautumiseen!

Lue lisää Liikunnallisen elämäntavan paikallisista kehittämisavustuksista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta!