7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Järjestäkää lapsille säännöllisesti, ympäri vuoden, monipuolisia ohjattuja liikuntatuokioita. Organisoikaa toiminta niin, että lapsi pääsee liikkumaan mahdollisimman paljon ja että oman vuoron odottelua on mahdollisimman vähän.
  • Hyödyntäkää lasten vertaisoppimista yhdistämällä esim. esiopetus ja ohjattu liikunta.
  • Opettakaa sääntöleikkejä ja auttakaa leikkejä alkuun. Olkaa mukana ja houkutelkaa myös työkaverit​ mukaan peliin tai leikkiin.

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Vi har en årsklocka för rörelseverksamhet som används som ett verktyg för planerande av…


7. Ohjattu liikunta

Ulkona viikottain vaihtuvia liikuntavinkkejä. Säännölliset ohjatut liikuntahetket sisällä ja ulkona. Pienryhmän aikuinen vastaa oman ryhmänsä päivittäisestä liikuttamisesta…


7. Ohjattu liikunta

Ohjattua liikuntaa löytyy jokaisesta päivästä. ”Liikutamme” lapsia niin aamuhetkien kuin siirtymien yhteydessä. Jumpparadat, eri…


7. Ohjattu liikunta

Jokainen ryhmä jakaa kuukausittain omat liikuntavinkkinsä (joka voi olla esim. uusi ohjattu liikuntaleikki) koko päiväkodin yhteiseen…


7. Ohjattu liikunta

Sisällä sekä ulkona eläytyminen ja tunnelmaan virittyminen on tärkeää. Vanhat tutut leikit muuttuvat kuin…


7. Ohjattu liikunta

Ohjattua liikuntaa on viikoittain, joko aikuislähtöisesti tai lasten ideoiden pohjalta. Ulkona ohjaamme lapsille aikaisemppa…


7. Ohjattu liikunta

Ruusulaakson päiväkodissa lähdimme kehittämään ulkoilupedagogiikkaa ulkoilukorin ja metsäkorin myötä. Ulkoilukoriin on kerätty erilaisia ideoita, vinkkejä,…


7. Ohjattu liikunta

On hienoa, että päiväkodissamme on hyvin varusteltu jumppasali, jota käytetään ahkerasti. Ohjattu liikunta on…


7. Ohjattu liikunta

Me olemme iso päiväkoti koulun yhteydessä. Jaamme liikuntasalivuorot ryhmien ja koulun kesken, miellä on…


7. Ohjattu liikunta

Turussa Heinikonkadun päiväkodissa on ohjattua liikuntaa jokaiselle ryhmälle viikottain. ”Sali” , joka toimii koko talon laulu/ jumppasalina on jaettu päivien…


7. Ohjattu liikunta

Sinilinnussa eskari-viskarit ovat käyneet viikottain liikuntahallissa jumppaamassa. Pienet ovat jumpanneet päiväkodilla. Olemme lisänneet pienille…


7. Ohjattu liikunta

  liikunnallinen pajaviikko  viikottain ohjattu jumppa  liikunta huomioidaan päiväpiirissä, liikunta mukana lauluissa  päiväpiiristä syömään kuvitetuilla ohjeilla, liikkumistaito, suunnat,…


7. Ohjattu liikunta

Ohjattua liikuntaa pienille, jossa kaikki lapset huomioidaan ikä. kaikille mielenkiitoista ohjattua liikuntaa. Lapset jaettiin…


7. Ohjattu liikunta

Ohjatusti ja leikin kautta innostaa lapsia käyttämään lattiatarroja ja seinätarroja esim. siirtymätilanteissa. Hypitään, loikitaan, peppu tai…


7. Ohjattu liikunta

Päiväkodilla jokaisessa ryhmässä vähintään kerran viikossa ohjattua liikuntaa salivuorolla. Ulkoillaan päivittäin säästä riippumatta. Käyttöön…


7. Ohjattu liikunta

Kiitos konkreettisista leikkivinkeistä. Otetaan heti käyttöön! Jaan samalla meidän tämän syksyn hittileikin, jota lapset leikkivät…


7. Ohjattu liikunta

Meillä on otettu käyttöön päivittäisen liikunnan vuosisuunnitelma, joka on suunniteltu hyvin konkreettiseksi. Suunnitelmassa on…


7. Ohjattu liikunta

Ohjattua liikuntaa toteutamme monipuolisesti päiväkodin kaikissa tiloissa. Liikuntaradat käytävillä ja ohjatut tuokiot niin ulkona kuin sisälläkin (salissa/ryhmätiloissa/käytävillä) kuuluvat…


7. Ohjattu liikunta

Ohjattua sisäliikuntaa on kaikilla ryhmillä säännöllisesti, joten päätimme valita kehittämisenkohteeksi ohjatun ulkoliikunnan.  Halusimme samalla…


7. Ohjattu liikunta

Ohjattuja liikuntatuokioita on joka viikko sisätiloissa kaikissa ryhmissä. Enemmän pitäisi panostaa ohjattuun ulkoliikuntaan.  Eskarit käyvät…


7. Ohjattu liikunta

Liikunta suunnitellaan lasten toiveiden ja ideoiden pohjalta. Taustalla on liikunnan vuosisuunnitelma, joka takaa liikunnan…


7. Ohjattu liikunta

Koko kaupungin liikunnan vuosikello on toiminut hyvänä pohjana monipuolisen ohjatun liikunnan suunnittelussa, ja suunnittelussa on huomioitu myös…


7. Ohjattu liikunta

Valkean ruusun päiväkodissa on jokaisessa iltapäiväulkoilussa tiettyyn vuoroon sidottu ulkoliikuttaja. Ulkoliikuttajan tunnistaa liikuttajaliivistä. Ulkoliikuttaja…


7. Ohjattu liikunta

Olemme ottaneet käyttöön ”taukojumpan”. Eli odotellessa esim, ruokailuunmenoa teemme Nallejumpan. Iso nalle ja pikkunalle…


7. Ohjattu liikunta

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa