9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Kuntien tekniset toimijat vastaavat piha- ja aluesuunnittelusta, eli mahdollistavat lapsille liikkumiseen soveltuvia paikkoja. Liikuntaa järjestävät tahot ovat merkittäviä lasten liikuttajia ja poliittisilla päättäjillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä, joilla edistetään lasten terveyttä ja hyvinvointia. Koko kylän yhteistyötä tarvitaan!

Miten tavoitteisiin päästään?

  • Tehdäänkö kunnassanne yhteistyötä liikunnan edistämiseksi? Onko yhteistyölle luotu selkeitä rakenteita tai vaikuttamisen paikkoja?

 

Jaa toimintatapanne kehittämistyöstä

Jaetut toimintatavat

Valkean ruusun päiväkoti oli mukana Ikaalisten varhaiskasvatuksen Tanssipiknik-tapahtumassa. Tapahtuma järjestettiin jo toisen kerran. Hanketyöntekijämme…


9. Koko kylä liikuttaa

Walapeli-hankkeen myötä olemme saaneet päiväkodille mukavasti yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Näin lapsille on saatu tarjottua yleisurheilua, jalkapalloa, sählyä…


9. Koko kylä liikuttaa

Vantaan varhaiskasvatuksen tukena toimii Leikkien liikumaan-hanke, jossa lasten liikkumisen määriä seurataan ja lisätään. Hankkeen avulla Vantaalaiset lapset…


9. Koko kylä liikuttaa

Päiväkotimme tekee yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Sen ansiosta lapset ovat päässeet kokeilemaan urheiluseurojen vetämänä mm. luistelua,…


9. Koko kylä liikuttaa

Paikallinen Rajamäen Kehitys jalkapalloseura liikutti lapsia säännöllisesti kuukausittain laaditun ohjelman mukaan 2018-2019. Ohjaajana toimi…


9. Koko kylä liikuttaa

– Kuntamme järjestää joka vuosi unelmien liikuntapäivän, johon osallistuu koko varhaiskasvatus, sekä esiopetus – Kunnan…


9. Koko kylä liikuttaa

Tämä aktiivinen toiminta jatkuu edelleen! 🙂


9. Koko kylä liikuttaa

Olemme saaneet varhaiskasvatusyksikköömme WaLaPeLi- hankkeen kautta urheiluseuroja pitämään lapsille mm. salibandya, jalkapalloa sekä yleisurheilua….


9. Koko kylä liikuttaa

WaLaPeLi- hanke järjesti ison liikuntatatapahtuman syksyllä 2018 Varkauden liikuntatalolla yli 5- vuotiaille lapsille. Mukana…


9. Koko kylä liikuttaa

Turun kaupunki mahdollistaa koko varhaiskasvatukselle unelmien liikuntasyyskuun innostamalla ja ideoimalla varhaiskasvatukselle yhteistä teemaa heti…


9. Koko kylä liikuttaa

Olemme viimeiset 4 vuotta järjestäneet päiväkodin Unelmien liikuntapäivän hieman eri kokoonpanoilla. Ensimmäisenä vuonna osa ryhmistä…


9. Koko kylä liikuttaa

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

 

1. Vauhti virkistää

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lasten yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, kuten vireystilaan, tarkkaavaisuuteen, keskittymiskykyyn, havaitsemiseen ja muistamiseen.

1. Vauhti virkistää

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta.

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa
Lapsi leikkii autoilla, kädet näkyvät

3. Kuuntele

Lapsi on utelias ja aktiivinen. Hän käyttää yleensä kaikkia aistejaan ja mielikuvitustaan ottaessaan selvää omista liikkumismahdollisuuksistaan. Lapsella on mielipiteitä, toiveita ja halu osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja suunnitelmiin. Lapsen osallisuutta leikkimisessä, liikkumisessa ja arjen toiminnoissa voidaan lisätä kuuntelemalla ja ottamalla hänen mielipiteensä huomioon.

3. Kuuntele

4. Tekemällä taitoja

Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkiä ja hänen tulee saada harjoitella päivittäin motorisia perustaitojaan. Taidot kehittyvät monipuolisesti, kun lapsi pääsee leikkimään yhdessä muiden lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja kaikkina vuodenaikoina. Turhia kieltoja kannattaa karsia. Jos lapsella on vaikeuksia liikkumisessaan, hänellä on oikeus saada siihen tukea ja apua.

4. Tekemällä taitoja

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

Lapsi näkee kaiken ympärillään olevan tilan kiinnostavana paikkana liikkumiseen. Aikuiset ratkaisevat, saako lapsi käyttää oivaltamansa mahdollisuudet keksiä erilaisia tapoja liikkua ja muokata ympäristöä fyysisesti aktiivisiin leikkeihinsä. Aikuisten tehtävä on etsiä ja luoda liikkumaan houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on sallittua.

5. Ympäristö haastaa ja hauskuttaa

6. Välineet ja lelut

Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Erilaiset liikuntavälineet, kalusteet, tavarat ja kierrätysmateriaalit kannustavat liikkumaan. Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja peleihin innostavien välineiden on hyvä olla lapsen saatavilla ja vapaassa käytössä. Tukea tarvitseville lapsille tulee tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.

6. Välineet ja lelut

7. Ohjattu liikunta

Ohjatut liikuntatuokiot ovat erinomainen tapa oppia uusia taitoja turvallisten aikuisten innostavassa ohjauksessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toiminta tulee suunnitella niin, että kaikilla lapsilla, myös aikaisemmin liikuntaa harrastamattomilla, taidoiltaan muita heikommilla tai liikkumiseensa tukea tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus nauttia liikkumisesta, onnistua ja oppia. Lapsen sukupuoli, perhe, kulttuuri, kieli, terveys tai muut yhdenvertaisuustekijät eivät saa vaikuttaa lapsen osallistumismahdollisuuksiin.

7. Ohjattu liikunta

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslain perusteella jokaisella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen.

8. Liikunta varhaiskasvatuksesta

9. Koko kylä liikuttaa

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen edellyttää yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä, sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

9. Koko kylä liikuttaa