Pallon heitto

Piilo 2023 -tutkimuksesta tietoa pienten lasten hyvinvoinnin edistämiseen

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumista on tutkittu eri tavoin, mutta systemaattista, väestötasoista seurantaa pienten lasten liikkumisesta ei vielä ole. Nyt käynnissä olevassa Piilo 2023 -tutkimushankkeessa tuotetaan kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

– Valtakunnallinen Piilo 2023 -tutkimus on nyt käynnistynyt satunnaisesti tutkimukseen valikoituneissa kunnissa eri puolilla Suomea. Perheet saavat kutsun osallistua tutkimukseen varhaiskasvatuksen kautta. Kaikille tutkimukseen osallistuville kunnille, varhaiskasvatusyksiköille sekä perheille on luvassa kannustavat palautteet, sisältäen esimerkiksi vinkkejä ja linkkejä lasten liikkumisen edistämiseksi, kertoo tutkimuskoordinaattori Anette Mehtälä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä.

Kasvava lapsi tarvitsee normaalin kasvun ja kehityksen tueksi päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Tutkitun tiedon avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen eli monipuolisen leikin ja liikkumisen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja kotona. Tietoa lapsen liikunnasta ja liikkumisesta kerätään huoltajilta kyselyllä ja lapsilta liikemittareilla. Varhaiskasvatushenkilöstölle suunnatun Nykytilan arviointi -lomakkeen avulla selvitetään yksikön liikkumiseen liittyviä olosuhteita ja toimintakulttuuria.

– Kaikkien kutsuttujen osallistuminen on yhtä tärkeää. Tutkitun tiedon avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen eli monipuolisen leikin ja liikkumisen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja kotona, sanoo Anette Mehtälä.

Tutkimuksessa tehdään yhteistyötä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman, Jyväskylän yliopiston ja kansainvälisen 3–4-vuotiaiden lasten liikkumistutkimuksen SUNRISE Finlandin kanssa.

Lisätietoja Piilo-tutkimuksesta:

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Piilo-sivusto

Piilo-sivusto: Tietoa varhaiskasvatukseen

Piilo-sivusto: Tietoa perheille

Piilo-sivusto: Tietoa kunnille


Piilo-hankkeen kehittämisvaihe toteutettiin vuosina 2019–2021, jolloin Likesin, Jyväskylän yliopiston ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman yhteistyössä kehitettiin suunnitelma varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Kehittämisvaiheessa koottiin ja kehitettiin menetelmien kokonaisuus sekä testattiin menetelmien toimivuutta ja tuotettiin uutta tietoa. Lopputuotoksena julkaistiin tulosraportti 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisesta